Välbesökt informationsmöte

Informationsmötet i Sventorps Bygdegård var välbesökt med ca 60-70 deltagare.

Per Stigsson öppnade mötet och presenterade arbetsgruppen som bildats. Carl Doverhom berättade sedan om sina erfarenheter i andra fiberföreningar och gav goda råd och tips om vad man inte ska glömma för att få en så snabb och billig fiberinstallation som möjligt.

Andreas Erson tog därefter över för att berätta lite om vad fiber egentligen är och vilka fördelar det innebär att ansluta sig till fibernätverket. Grova överslagspriser för vad det kan kosta per hushåll och på hur lång tid det tar för ett vanligt hushåll att tjäna in anslutningskostnaden presenterades.

Då en omfattande inventering av enskilda avloppsanläggningar i Skövde kommun är nära förestående, och många anläggningar idag inte lever upp till de krav som finns, togs även möjligheten att kunna ansluta till Skövde kommuns vatten och avlopp upp. Om intresse finns kan detta samförläggas med fibernätverket. En sådan anslutning skulle kunna kosta mindre än installation av en ny godkänd avloppsanläggning beroende på täckningsgrad. Redan på mötet gjordes flera intresseanmälningar för detta.

Mötet avrundades med kaffe, smörgås och kaka och information om vilka steg som ligger närmast framöver. Det trycktes extra på att kostnaden och arbetet för fiber är avhängigt av att så många hushåll som möjligt är med i projektet, och att prata med sina grannar!

Ladda ned presentationen här:
Fiberpresentation 2013-04-21

Informationsmöte söndag 21:a april kl. 19.00 i Sventorps Bygdegård

Bakgrund

Under 2013 kommer Skövde stadsnät att dra en fiberkabel mellan Hallebacka och Suntorps kapell. I och med detta så får boende i Östra Sventorp chansen att bygga ett eget fibernätverk som ansluts till Skövde stadsnät. Skövde stadsnät är ett så kallat “öppet nätverk” som erbjuder de anslutna bla internet, telefoni och tv från en rad olika leverantörer.

Informationsmötet

Efter ett informationsmöte den 27e mars där Skövde kommun informerade om ovanstående möjlighet så bildades en arbetsgrupp av boende i Östra Sventorp. Arbetsgruppen har nu som första uppgift avgränsat området för projektet och bjuder in dig och alla andra som bor i området till ett första informationsmöte. På mötet kommer arbetsgruppen att berätta mer om projektet, varför man vill ha fiber och hur vi gemensamt ser till att detta blir verklighet.

För att projektet skall bli lyckat så krävs att så många hushåll som möjligt är med. Ju fler, desto lägre kostnad per hushåll och fler som kan delta i arbetet. Om ett hushåll inte  går med nu så finns inga garantier för att man kan ansluta sig senare, men om det är möjligt så kommer kostnaden att vara avsevärt högre.

Intresseanmälan

På mötet så kommer du att kunna göra en intresseanmälan. Du kan redan nu göra en
intressenamälan genom att skicka ett e-mail till fiber@sventorp.net med ditt namn, telefonnummer, fullständig adress, e-post och om du föredrar att bli kontaktad via sms eller e-post.

Projektet kommer att ha en hemsida på http://sventorp.net som kommer att
uppdateras löpande med aktuell information om projektet.