Arbetsgruppens presentation

Före den konstituerande föreningsstämman hade arbetsgruppen en presentation där de berättade om vad de jobbat med sedan arbetsgruppens bildande och informerade om fiber i allmänhet och den planerade fibern i östra Skaraborg i synnerhet. Här kan du ta del av bildspelet från presentationen.

Arbetsgruppens presentation