Försenade möjligheter att söka bidrag för fiberföreningar

Den 27 januari gick Länsstyrelsen Västra Götalands län ut med information om stundande bidragsansökningar från fiberföreningar i Sverige av de ca 32,4 miljarder till landsbygden fram till år 2021. Kortfattat är att bidrag kan sökas i maj, om myndigheterna är klara med en ny ansökningsform över Internet. Om myndigheterna inte är klara då skjuts hela bidragsprocessen till i september.

Hur påverkar detta vår förening vid ansökan i maj?

Det initiala arbetet ändras inte alls. Föreningen har fått föreningen registrerad hos bolagsverket och öppnat ett bankkonto i föreningens namn. Samtidigt innebär det att mer tid ges till att förbereda allt som inte kostar något, mer än energi.

  • Att informera tveksamma påtänkta medlemmar om vad fibern innebär och vad det kostar, dvs värva medlemmar.
  •  Den enda kostnad som planeras är att göra en förprojektering som används i ett senare skede som upphandlingsunderlag. Att ha denna gjord gör att vi kan komma snabbare till upphandling.
  • Att med förprojekteringen kunna göra en kalkyl med en bättre noggrannhet.
  • En upphandling av kanalisation kan göras under sommaren och nedläggning under hösten. Färdigställande är beroende på vintern och tjäle i marken.

Hur påverkar detta vår förening vid ansökan i september?

Allt som gäller upphandling och nedläggning i mark försenas minst 4 månader beroende på vintern 14/15. Nätet bör hur som helst kunna vara färdigställt försommaren 2015.

Styrelsens sammanfattning

Den tidigare tidsplanen var mycket pressad och en pressad tidsplan ger större risk för misstag. Vi i styrelsen ser därför förseningen som en möjlighet att hinna arbeta igenom allt som måste göras och att det därför gagnar föreningens medlemmar. Med hög kvalitet på det förberedande arbetet kommer kostnaderna kunna hållas nere.

Styrelsen kommer via hemsidan hålla medlemmarna uppdaterade på vad som händer. Styrelsen uppmanar även alla som läser detta att föra informationen vidare alternativt hänvisa till hemsidan.

Styrelsen
Östra Sventorp fiber