Föreningen registrerad

Östra Sventorp fiber ekonomisk förening är nu registrerad hos bolagsverket och har fått organisationsnummer: 769627-5994.

Med stöd av detta har även ett bankgiro tecknats för inbetalning av insatser och medlemsavgifter. Bankgiro 203-7133
Föreningen föredrar att bankgirot används istället för tidigare angivet postgiro, även om postgirot fortfarande fungerar.

Idag torsdag 20:e februari har 82 fastighetsägare lämnat in bindande anmälan. Med tanke på vad som sades vid mötet för bildande av föreningen om att anmälan och inbetalning bör ske senast sista februari så ser det bra ut.

Föreningen håller parallellt på att ta fram en noggrannare kalkyl än vad som tidigare kunnat presenteras, för att minska osäkerheten i slutlig kostnad. Detta görs av proffs på kanalisation, vilket innebär att kalkylen kan beräknas mot den verkliga kostnaden. Den tidigare kalkylen har räknat högt på alla kostnader för att ligga på den säkra sidan