107 anmälningar gjorda

Idag har 107 anmälningar gjorts till Östra Sventorp Fiber ek.förening. Det innebär att 38% av alla fastigheter, sommarstugor inkluderat, har ansökt om anslutning bara genom möten i bygdegården och informationsblad som delats ut. De som inte anmält sig ännu (JA eller nej till fiber) kan räkna med att få besök den närmaste månaden av företrädare från föreningen för att värva fler medlemmar eller att få nej på papper.

Samtidigt uppmanas alla medlemmar i området att påverka sina grannar till att ta beslut. Fråga även sommarstugeinnehavare nu när de börjar titta till sina stugor efter vintern.

Styrelsen
Östra Sventorp

Hur påverkas värdet av fiberanslutning?

Det har kommit ett antal frågor på hur värdet på fastigheten påverkas om man ansluter till fiber eller inte. Det närmaste och tydligaste som hittats är via bifogad hemsida: Länk till artikeln

Artikeln är publicerad den 8:e januari av Gotlandsmedia, och det finns ingen anledning att inte tro att samma förhållanden gäller även i vårt område.

Styrelsen
Östra Sventorp