Arbetet med medlemsvärvning och planering fortsätter

Antalet anmälda medlemmar var 130 st i fredags den 24/4. Sedan dess har minst ytterligare 2 medlemmar tillkommit. Samtidigt fortsätter arbetet med att värva fler medlemmar i området.

De förutsättningar som länsstyrelsen nu gett är att ansökan om kanalisationsstöd kommer att kunna göras från den 1 september. Det innebär också att inga stödberättigade kostnader får göras före det att ansökan är registrerad efter detta datum. Styrelsens har arbetat mot att göra ansökan i maj. Trots det ligger den planerade tidsplanen fast med upphandling under hösten. Offentlig upphandling tar ca 3 månader. Styrelsen ser det som realistiskt att påbörja nedläggning av kanalisation i början av nästa år.

Som en del har sett håller Skövde Stadsnät på att lägga kanalisation mellan Hallebacka och Alebäckens telestation. De lägger även med ett tomt rör som föreningen kommer kunna nyttja om den så vill, men det är så att säga inte föreningen som utför detta arbete.

Länsstyrelsen: Ny tidsplan för Landsbygdsprogrammet 2014-2020