Nu går (snabb)tåget…

… och du har fortfarande chans att följa med!

Vi är nu drygt 130 fastighetsägare (ca 75 % av fastigheterna) som är medlemmar i Sventorp Fiberförening, men det finns plats för några till. Detta utskick görs till DIG som inte svarat eller tidigare har tackat nej. Projektet drar nu igång på allvar och vi ska påbörja förprojektering, dvs. det ska bestämmas hur fibern ska dras. Därför behöver vi ha ett definitivt besked från DIG senast 15/6 2014. Fastighetsägare som vill hoppa på efter detta datum får stå för alla extrakostnader själva, upp till 4 gånger mer än nu.

Vad kostar det då?

Styrelsen kan fortfarande inte lämna något exakt besked men vi har, baserat på våra kalkyler, satt ett tak på 20.000 kr. (Inget av detta används förrän arbetet startar.)
Förhoppningsvis blir det billigare. Kostnaden hänger bl.a. på hur många som är med och hur stort bidrag vi får från Landsbygdsprogrammet.
Föreningen tar ut en medlemsavgift på 300 kr/år och fastighetsägare.

När ska det betalas?

Om nu allt löper på som planerat, beräknar vi ha fibern igång i mitten av 2015.
Betalningen delas upp på 4 gånger:

  • 5.300 kr snarast (den summa nuvarande medlemmar redan betalat och inkluderar medlemsavgift 2014 på 300 kr),
  •  Ytterligare 5.000 kr i slutet av 2014, och
  • 2*5.000 kr under 2015, + medlemsavgift på 300 kr.

Du som fortfarande känner dig tveksam till varför man ska ha fiber, kontakta gärna någon i styrelsen så berättar vi mer! Har du bestämt dig för att gå med – skicka in den bifogade svarsblanketten!

En familj som idag använder fast telefon, TV (betalkanaler) och internet sparar in investeringen på ca 3-5 år, man har dessutom en bättre kapacitet och en säkrare förbindelse med omvärlden.

Fiber är framtiden. Det är en överlägsen teknik mot allt annat som står till buds för landsbygden. Fiber gör att vi även i fortsättningen kan locka folk till vår bygd!

Gå med du också!!!

Utskicken:
Nu går tåget
Borttaget och ersatt i senare införande: ANSÖKAN om medlemskap fiber