152 fastigheter har anmält sig för fiber

Den senaste veckan har närmare 20 hushåll anmält sig då de ser att kostnaden för fiberanslutning är maximerad till 20.000 och att inbetalningen av dessa är spridd över tid. Tiden för sista anmälan är 15/6, och till det inkluderas det som kommer med post till Uno måndagen den 16/6. Därefter kommer den som vill ansluta sig att få stå för de eventuella merkostnader det innebär för föreningen (se även förra inlägget).

Vi kommer närmast att vilja få in från de som önskar mer än en anslutning (så kallad extraanslutning) på samma fastighet, för de som inte redan anmält detta.

Styrelsen