Dragning kanalisation

Frågor har inkommit angående var kanalisationen kommer att dras. Via länken nedan finns en dragning enligt förprojekteringen. Styrelsen har sett ett par dragningar som kommer förläggas på annat sätt då det inte finns någon anmäld fastighet utmed den sträckan. Därför kan fastighetsägare tillfrågas och kallas trots att deras mark idag inte ligger utmed den inritade dragningen.

Styrelsen

Översikt ungefärlig dragning

Markägarmöte & Årsmöte 22 februari

Även om informationen på hemsidan uteblivit det senaste halvåret så har arbetet inte legat still. Däremot har myndigheternas vändningar gjort att det dragit ut på tiden.

Igår kom den senaste anmälan in vilket betyder att vi nu har 73% anslutningsgrad av de boende i området på det sätt som Länsstyrelsen räknar. Det är högre än när till exempel Väring sydost började gräva i sin förening. De fick ytterligare 40 anslutningar under arbetets gång.

Den 22 februari är det möte med markägare i området kl 16-17. Därefter är det fika och registrering av medlemmar för årsmötet som startar kl 18.
Information kommer att komma i brevlådan för detta. Ett brev till markägare och något senare med handlingar för årsmötet.

En fråga till årsmötet kommer att vara om föreningen är beredd att starta arbetet så snart upphandling av kanalisation och fiberblåsning är klar. Orsaken är att det annars kan försenas ända in på nästa år innan arbetet kommer igång. Samtidigt står många entreprenörer lediga efter att ha slutfört sina uppdrag förra året vilket kan hålla anbuden till låga priser.
Det finns en liten risk med detta och den är om föreningen inte beviljas stöd. Styrelsen tror att detta är en obetydlig risk och har gemensamt ställt sig bakom ett förslag för medlemmarna att ta ställning till. Mer om detta kommer ni kunna läsa i utskicket för årsmötet.

Bifogat är den senaste kartan med vilka som anslutit sig. Om det finns felaktigheter i denna är ni välkomna att höra av er så att detta rättas till. Ni kan då höra av er till Karl-Olof Svensson på 0705 443232.

Styrelsen

Karta anslutna_ej anslutna_150116