Dragning kanalisation

Frågor har inkommit angående var kanalisationen kommer att dras. Via länken nedan finns en dragning enligt förprojekteringen. Styrelsen har sett ett par dragningar som kommer förläggas på annat sätt då det inte finns någon anmäld fastighet utmed den sträckan. Därför kan fastighetsägare tillfrågas och kallas trots att deras mark idag inte ligger utmed den inritade dragningen.

Styrelsen

Översikt ungefärlig dragning