Utvärdering anbud

Styrelsen utvärderar just nu inkomna anbud. Därefter kommer möten med anbudsgivare hållas för att klara ut att anbuden har förståtts rätt och att inga oklarheter kvarstår. Därefter kommer styrelsen göra en sammanställning och kalla till medlemsmöte för att medlemmarna tillsammans ska besluta om hur vi går vidare.

Styrelsen