Insändare SLA lördagen 18 april ”En observant Väringsbo”

Styrelsen inser allvaret i insändaren och kan förstå frustrationen för den som sitter vid sidan av ett fiberprojekt. Vi vill därför i generella ordalag försöka belysa problematiken som insändaren tar upp.

Kostnader är väldigt olika mellan olika föreningar vid uppstart, för efteranslutning osv. Detta beror på att alla har olika förutsättningar samt att man i de flesta kommuner valt att inte göra det till en kommunal angelägenhet att låta fibersätta kommunens alla hörn.
En väsentligt skillnad mellan de orter som nämndes i insändaren är att i en del samhällen verkar Skövde Stadsnät eller annan kommersiell aktör för att orten är kommersiellt intressant. På landsbygden måste vi göra det själva om det skall bli något.

Kostnad vid uppstart
Vid en jämförelse nyligen mellan vår förening och en annan förening inom Skövde kommun visade det sig att vår förening har ungefär 3 gånger så långt mellan husen som den andra föreningen. Samhällen har kort mellan husen, men har samtidigt andra problemställningar att ta hänsyn till.
Är det stenigt måste det grävas, vilket är mer än dubbla kostnaden mot att plöja ner kanalisationen. Hur många vägar, vattendrag och stenmurar måste man trycka kanalisationen under?
Allt detta spelar roll för kostnaderna.
Jämfört med för 10 år sedan har priserna halverats och trots detta är de flesta föreningar beroende av det stöd som finns att söka och förhoppningsvis börjar beviljas från september i år.

Kostnad för efteranslutning
Vid efteranslutning är det inte heller så enkelt som det på ytan kan verka. Vid anslutning i efterhand måste fiber blåsas, enhet monteras i huset, fiber svetsas och anslutas i noden. Det arbete görs på “löpande räkning” vilket skall jämföras med en upphandling för projektet där priserna pressas av flera anbudsgivare.
Måste det även grävas blir det även kostnader för att flytta dit maskiner, gräva ner kanalisation och registrera var kanalisationen ligger etc.

Information och insyn
Många av de som arbetar i föreningarna gör detta efter sitt normala arbete utan ersättning (liksom i vår förening) och det är många timmar som går åt. Många föreningar startar troligen upp med för få som deltager i arbetet med att planera och genomföra projektet. Det leder inte bara till att de som genomför projektet måste försaka mycket, det går kanske även långsammare, men även till att färre har kunskap om allt arbete som pågår i det tysta. Det kan till och med verka hemlighetsfullt, men beror inte på ovilja utan på att orken inte finns för att informera medlemmarna om alla detaljer. Därför är det viktigt att de som kan bidra på ett eller annat sätt verkligen erbjuder sig att göra det för att få ökad insyn i ”vårt gemensamma” projekt.

I vårt projekt är vi nu framme vid att besluta om när vi skall starta, men det återstår fortfarande mycket arbete innan fibern är framme.

Styrelsen

När skall vi sätta spaden i jorden?

Styrelsen är nu i slutskedet av diskussionerna med anbudsgivare för val av entreprenör. Styrelsen har därför beslutat om datum och tid för medlemsmöte för beslut om vi som förening vågar starta innan beslut om stöd kommit. I samband med medlemsmötet kommer skyltar att sätta upp vid anslutna fastigheter att delas ut.

Datum: måndag 4 maj
Tid: kl 19:00
Plats: Sventorps bygdegård

Kallelse kommer skickas 20 april till samtliga medlemmar.

Det har varit mycket arbete i det tysta under en tid och därför finns många frågor att besvara på medlemsmötet. Bl.a. har det skett väsentliga förändringar i villkoren för stöd, upphandling etc. Denna gång har det inte påverkat det arbete som skett för föreningen, men styrelsen fortsätter att bevaka detta noga.

Den som sett Rapport/Aktuellt eller Västnytt i kväll, måndag 13 april, kan se inslag gällande bredband. Inslaget i Rapport/Aktuellt handlar om bredband via ADSL vilket är vad vi i området har via telefonuttaget.
I Västnytt handlar det om bredband via mobiltelefoni.
Båda inslagen är intressanta och talar för bredband via fiber.

Slutligen så kan vi notera att vi idag nått 75% anslutningsgrad av de permanent bofasta. Det som övriga 25% måste fråga sig är hur länge Telia kommer sköta kopparnätet innan det monteras ned när 75% av deras underlag försvinner.
Många kanske bor utmed en kanalisation, men det räcker inte med ett rör för att få in fiber. Vid anslutning i efterhand måste fiber blåsas, enhet monteras i huset, fiber svetsas och anslutas i noden. Det är det som gör att även om ingen extra grävning krävs så drar kostnaderna iväg för den enskilde då priset är på ”löpande räkning”. Detta skall jämföras med den upphandling som pågår där priserna pressas av att det finns flera anbudsgivare som pressar priset.
Är det sedan så att grävning krävs är det även kostnader för att att flytta dit maskiner, gräva ner kanalisation och registrera var kanalisationen ligger etc.