Beställning kanalisation och fiber genomförd

I måndags lämnades beställningen av entreprenad för kanalisation och fiber till leverantören. Därmed är bollen i rullning. De första korrigeringarna av var kanalisationen skall dras är lämnade. (Återkom till styrelsen eller E-post nederst på sidan om ni ser bekymmer med den tidigare kartan.)
Igår, tisdag, meddelades att EU nu godkänt Sveriges plan för stöd. Vi kan därför inte vänta oss några större förändringar i villkoren för stöd, vilket är precis vad vi hoppats på. Nu skall den sista handen läggas på detta av Jordbruksverket och Länsstyrelsen innan stöd kan börja beviljas. Därmed håller tidsplanen med start beviljade av stöd i september.

Igår uppdaterades även ansökan till Länsstyrelsen. Det enda som saknas är ett samrådsdokument från Tibro kommun. Vi fortsätter att jaga detta.

På fredag kommer ansökan om kommunal borgen under byggtiden att lämnas in. Den är nödvändig för det byggkreditiv som är avtalat med Swedbank att kunna nyttja om likvida medel saknas mot slutet av projektet innan alla stödmedel betalats ut.

Nästa insatsinbetalning om 5.000 kr kommer att skickas i månadsskiftet aug-sept med betalningsdag 30 september. Då skall redan den första delen av kanalisationen vara nedplöjd.

Sedan medlemsmötet har vi fått 3 nya medlemmar, ytterligare 2 har hört av sig för ansökningsblankett och det är fler som börjat tala om att gå med. Skyltarna har tagit slut, men fler är beställda och levereras när de inkommit.
Det vi har märkt är att många vill få mer beskrivet för att förstå vad det innebär att gå med i föreningen, vilka kostnader man förbinder sig till gällande insatser, vad de finns det för alternativ när fibern är indragen och vad det kostar etc. Vi försöker därför besöka så många som möjligt av de som ännu inte anslutet sig för man har lättare att ställa sina frågor över köksbordet. Detta är tidsödande, men skapar tillit till det vi håller på med.

Samtidigt med detta förklarar vi även att antalet fastigheter som kommer att vara kvar i kopparnätet stadigt minskar, idag 60 permanentbostäder. Genomsnittet idag för de som inte anslutit sig är mer än 1 km mellan husen. Några ligger tätt, vilket innebär att det är långt mellan husen på andra håll. Kommer Telia vilja fortsätta driva dagens telefonnät med kopparkabel när föreningens medlemmar gått över till bredband via fiber och IP-telefoni? För många kommer TV via fiber som en bonus.

Styrelsen

 

Beslut om entreprenör

Vid måndagens styrelsemöte beslutades att anlita Eltel Networks Infranet AB. De är eller kommer bli meddelade denna vecka.
I slutförhandlingen meddelade de att de kan starta med nedläggning slang i mitten av augusti, vilket stämmer bra med medlemsmötets beslut/önskemål.
Vad innebär beställning av kanalisation och blåsning fiber för kommande arbete?
Den som tror att det mesta arbetet är färdigt , kan tänka om. Det är nu startskottet går till ännu mer ideellt arbete.
* Uppdatering av stödansökan.
* Upphandling kommunikationsoperatör måste påbörjas.
* Om ca 3 veckor påbörjas markägarkontakter och granskning ”exakt” dragning per markägare.
* Även käppar kommer börja sättas ut för att markera tänkt dragning och på det viset väcka intresse för om det är rätt placerat. Vi önskar att alla markägare är uppmärksamma på detta och meddelar behov av justering.
* Dela ut skyltar till de som ännu inte fått (fler är beställda för 2 veckor sedan). DE SOM FÅTT SINA SKYLTAR MEN SOM INTE SATT UPP SINA UPPMANAS ATT SÄTTA UPP DESSA.
* Besöka de som bor utmed planerad dragning och ej gått med för att informera om situationen med avseende på fast telefoni och det fåtal abonnenter som kommer finnas kvar när fibern tar över.
* Slutföra diskussion med Skövde stadsnät om köp av slang och att sälja tjänst gällande gemensam förläggning av slang från Alebäckens telestation till Klåvasten.
* Etc.

För den som vill engagera sig finns det möjlighet att göra så. Kontakta någon i styrelsen så kommer du kunna bistå med allt från mindre uppdrag till mer omfattande i tidsåtgång, allt efter önskemål. Ersättningen är sammanhållning och gemenskap.

Styrelsen
Östra Sventorp Fiber

2 nya medlemmar och 75% anslutning

Efter måndagens möte och skyltning därefter har ytterligare 2 boende i området beslutat sig för att ansluta sig till föreningen. Anslutningsgraden är 75% av alla permanentboenden i området.

ANSÖKAN om medlemskap fiber_150413

Många har satt upp sin skylt och de som inte fått sin skylt får gärna ta kontakt med någon i styrelsen för att lösa den frågan.

Bifogad karta är inte uppdaterad med den nya anslutningen men kommer att bli så inom kort. Den senaste kartan med föreslagen dragning läggs också in.
Karta anslutna_ej anslutna_150315
Korrigerad dragning 150417

Ser ni någon felaktighet eller konstighet med de olika kartorna så hör av er till föreningens Epost fiber@sventorp.net eller direkt till någon i styrelsen.

Styrelsen

Beslut att starta arbetet enligt nedan

Föreningens medlemmar har beslutat att ta ett steg närmare att få fiber.
Beslutet i kväll är att starta arbetet med målsättningen om att börja förlägga kanalisation direkt efter semestern.

84 (efter kontrollräkning) medlemmar deltog på mötet (plus många respektive):
4 röstade för att vänta tills att stöd beviljats
1 röstade för att starta snarast möjligt
78 röstade på målsättning att starta med kanalisation i augusti.

Argumenten för vinnande förslag som beskrevs är:
– Tid att färdigställa planeringsarbete och finprojektering
– Möjlighet att avbryta innan kostnaderna dragit iväg om helt nya förutsättningar dyker upp i juni.

Styrelsens presentation 150504

Styrelsen