Beslut om entreprenör

Vid måndagens styrelsemöte beslutades att anlita Eltel Networks Infranet AB. De är eller kommer bli meddelade denna vecka.
I slutförhandlingen meddelade de att de kan starta med nedläggning slang i mitten av augusti, vilket stämmer bra med medlemsmötets beslut/önskemål.
Vad innebär beställning av kanalisation och blåsning fiber för kommande arbete?
Den som tror att det mesta arbetet är färdigt , kan tänka om. Det är nu startskottet går till ännu mer ideellt arbete.
* Uppdatering av stödansökan.
* Upphandling kommunikationsoperatör måste påbörjas.
* Om ca 3 veckor påbörjas markägarkontakter och granskning ”exakt” dragning per markägare.
* Även käppar kommer börja sättas ut för att markera tänkt dragning och på det viset väcka intresse för om det är rätt placerat. Vi önskar att alla markägare är uppmärksamma på detta och meddelar behov av justering.
* Dela ut skyltar till de som ännu inte fått (fler är beställda för 2 veckor sedan). DE SOM FÅTT SINA SKYLTAR MEN SOM INTE SATT UPP SINA UPPMANAS ATT SÄTTA UPP DESSA.
* Besöka de som bor utmed planerad dragning och ej gått med för att informera om situationen med avseende på fast telefoni och det fåtal abonnenter som kommer finnas kvar när fibern tar över.
* Slutföra diskussion med Skövde stadsnät om köp av slang och att sälja tjänst gällande gemensam förläggning av slang från Alebäckens telestation till Klåvasten.
* Etc.

För den som vill engagera sig finns det möjlighet att göra så. Kontakta någon i styrelsen så kommer du kunna bistå med allt från mindre uppdrag till mer omfattande i tidsåtgång, allt efter önskemål. Ersättningen är sammanhållning och gemenskap.

Styrelsen
Östra Sventorp Fiber