Beställning kanalisation och fiber genomförd

I måndags lämnades beställningen av entreprenad för kanalisation och fiber till leverantören. Därmed är bollen i rullning. De första korrigeringarna av var kanalisationen skall dras är lämnade. (Återkom till styrelsen eller E-post nederst på sidan om ni ser bekymmer med den tidigare kartan.)
Igår, tisdag, meddelades att EU nu godkänt Sveriges plan för stöd. Vi kan därför inte vänta oss några större förändringar i villkoren för stöd, vilket är precis vad vi hoppats på. Nu skall den sista handen läggas på detta av Jordbruksverket och Länsstyrelsen innan stöd kan börja beviljas. Därmed håller tidsplanen med start beviljade av stöd i september.

Igår uppdaterades även ansökan till Länsstyrelsen. Det enda som saknas är ett samrådsdokument från Tibro kommun. Vi fortsätter att jaga detta.

På fredag kommer ansökan om kommunal borgen under byggtiden att lämnas in. Den är nödvändig för det byggkreditiv som är avtalat med Swedbank att kunna nyttja om likvida medel saknas mot slutet av projektet innan alla stödmedel betalats ut.

Nästa insatsinbetalning om 5.000 kr kommer att skickas i månadsskiftet aug-sept med betalningsdag 30 september. Då skall redan den första delen av kanalisationen vara nedplöjd.

Sedan medlemsmötet har vi fått 3 nya medlemmar, ytterligare 2 har hört av sig för ansökningsblankett och det är fler som börjat tala om att gå med. Skyltarna har tagit slut, men fler är beställda och levereras när de inkommit.
Det vi har märkt är att många vill få mer beskrivet för att förstå vad det innebär att gå med i föreningen, vilka kostnader man förbinder sig till gällande insatser, vad de finns det för alternativ när fibern är indragen och vad det kostar etc. Vi försöker därför besöka så många som möjligt av de som ännu inte anslutet sig för man har lättare att ställa sina frågor över köksbordet. Detta är tidsödande, men skapar tillit till det vi håller på med.

Samtidigt med detta förklarar vi även att antalet fastigheter som kommer att vara kvar i kopparnätet stadigt minskar, idag 60 permanentbostäder. Genomsnittet idag för de som inte anslutit sig är mer än 1 km mellan husen. Några ligger tätt, vilket innebär att det är långt mellan husen på andra håll. Kommer Telia vilja fortsätta driva dagens telefonnät med kopparkabel när föreningens medlemmar gått över till bredband via fiber och IP-telefoni? För många kommer TV via fiber som en bonus.

Styrelsen