Bitarna börjar falla på plats

Om mindre än en månad startar projektet i verkligheten!
Fortfarande kommer det in fler nya medlemmar. Till höger ser du aktuellt läge gällande anslutningar.
Karta anslutna_ej anslutna_150725

Vi jobbar mycket med dragningen av kanalisationen. I kontakt med markägarna kommer det fram mycket information som justerar den planerade dragningen. Det tar visserligen mycket tid, men gynnar både markägaren och föreningen i förlängningen.

I augusti kommer kommunikationsoperatör att läggas ut för upphandling. Vi försöker då att täcka upp alla behov som föreningens medlemmar kan tänkas ha.
– Gruppavtal med telefoni, internet 100/100, minst 12 TV-kanaler varav några valbara till en kostnad av ca 400 kr/månad(!),
– personlarm (säkerhetslarm),
– möjlighet till kortare inkoppling (månad, kvartal, halvår???),
– möjlighet att välja till egna TV-kanaler,
– möjlighet att göra helt egna val,
– etc.

Den 14:e augusti är sista dagen för avtal till samma villkor som idag gäller de medlemmar som gått med under uppstarten och bidragit till att vi den 19:e augusti startar genomförandet av projektet.

Styrelsen

Nu är vi på gång!

Onsdagen den 19 augusti 2015 så drar det praktiska arbetet med att bygga fibernät i vårt område igång.

Följande information kommer de närmaste dagarna att gå ut med E-post / vanlig post till några fastighetsägare inom området där vi inte fått tag på eller att vi känt att en viss osäkerhet finns till att gå med. Orsaken till att använda E-post är att vi då sparar 8 kr per försändelse.

”Vi i styrelsen Östra Sventorp Fiber har noterat att du/ni inte har anmält intresse att vara med i föreningen och har därmed inte möjlighet att ansluta din/er fastighet till fibernätet som nu blir verklighet.
För att föreningen inte skall anses ha brustit i sitt åtagande får du/ni detta meddelande trots att vi kanske besökt dig/er. Vi ber om ursäkt för detta ”tjatande”.

Styrelsen vill upplysa dig/er om att det fortfarande är möjligt att gå med i föreningen för att ansluta fastigheten till fibernätet.

Fram till 2015-08-15 har styrelsen möjlighet att bevilja nya medlemmar anslutning utan att det påverkar kostnaden för projektet.
Fastigheter som ligger utmed den projekterade sträckan erbjuds att bli medlemmar och ansluta sig till fibernätet till det fastslagna takpriset på 20.000 kr, dvs samma takpris som för alla som anslutit sig sedan tidigare.

Den som vill gå med efter 2015-08-15 får ersätta föreningen med 5.000 kr utöver takpriset för de merkostnader föreningen har. Anmälan måste i så fall vara föreningen tillhanda minst 5 arbetsdagar innan maskinerna passerar fastigheten.

Har du/ni frågor så är du/ni välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Vi bistår även med blankett för ansökan till den som önskar. Blanketten finns även att skriva ut från hemsidan: http://www.sventorp.net

Jessica Rytter, ordförande,             tel.   0705 – 09 68 98
Uno Fredriksson, kassör                         0706 – 57 85 72
Andreas Erson                                         0736 – 35 25 62
Dag Lennartsson                                     0504 – 78 41 79
Gun-Britt Eriksson                                   0500 – 49 55 59
Karl-Olof Svensson                                 0735 – 58 83 19
Per Stigson                                              0706 – 67 02 55
Robert Magnusson                                  0706 – 43 68 79
Tommie Pettersson                                 0709 – 62 16 04″