Inbjudan till medlemsmöte

Styrelsen inbjuder medlemmarna till ett möte för att ge en kort information om läget och ge utrymme för frågor.

 Måndag 14 september, kl. 19.00
Plats: Sventorps bygdegård

Enklare frågor kommer kunna besvaras utan att frågan ställts i förväg.
Om du vill vara säker på att få ett svar under mötet måste frågan meddelas styrelsen senast onsdag 9 september, d.v.s. att kontakt måste tas med annan part t.ex. entreprenören eller Länsstyrelsen.
Antingen kontaktar du någon i styrelsen eller så skickar du in frågan föreningens e‑post: fiber@sventorp.net

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening

Grävning på tomtmark

Uppdaterad 1/9: Vi har inte slutfört diskussionen gällande grävning på tomtmark. När detta är gjort kommer det som en ny nyhet.

Uppdaterad 30/8 med karta för planerad dragning de närmaste dagarna. Arbeten_150830

Det har kommit upp en diskussion mellan föreningen och entreprenören om vad anbudet anger för pris gällande grävning på tomtmark.
Föreningen har tolkat avtalet så att denna kostnad är 45 kr/meter + moms.
Enligt entreprenören gäller detta pris endast om de kan använda sin stora maskin.
Om de måste gå in med en liten maskin så tillkommer en etableringskostnad om 1.500 kr.
Vi har ett möte på tisdag med entreprenören där detta förhoppningsvis kommer att klargöras vad som är rätt tolkning.

Att de inte står inte för fin justering så som sådd av gräs, plattor,asfalt mm är naturligt eftersom det är på egen tomt.

Styrelsen

Nu drar vi igång

Uppdaterad 18/8 med karta för planerad dragning de närmaste dagarna. Arbeten_150818

På onsdag 19/8 startar arbetet som skall leda till att medlemmarna får fiber installerat i husen.
Men var dras fibern lämpligast in?
De flesta kommer vilja ansluta TV’n till internet via kabel vilket kan påverka var fibern tas in i huset.
Bifogat finns en länk till en annan förening som ger vägledning till vad man bör tänka på
http://bratanet.se/wp-content/uploads/dokument/Fiberdragning.pdf

De som vill kan få hjälp av entreprenören att gräva ner kanalisationen (slangen) till huset. Om du vill köpa detta så meddela detta via föreningens E-post, fiber@sventorp.net.
Kostnaden är 45 kr/meter + moms. Denna kostnad är berättigad för ROT-avdrag.

Styrelsen har beslutat att förlänga tiden tills att den förhöjda avgiften tas ut till den 31/8. Orsaken är att några fastighetsägare vill se markskadorna innan man vågar fatta beslut. Fortfarande gäller att  anmälan måste vara föreningen tillhanda minst 5 arbetsdagar innan maskinerna passerar fastigheten.

Kassören kommer börja mejla ut fakturan för den 3:e insatsinbetalning redan i augusti, tillsammans med medlemsavgiften för de som inte är fakturerade för denna 2015. Förfallodagen är sista september, 30/9, trots att den skickas ut redan nu.
De som inte har mail får den med vanlig post. Om någon saknar skrivare och vill ha den utskriven kan de höra av sig till kassören. Telefonnummer finns under nyhet publicerad 13 juli.

Frivillig arbetskraft för byggnation av NOD-hus vid bygdegården behövs. NOD-huset kommer uppföras i ett av sidohusen och vara ungefär 2 * 2 meter och uppföras som ett brandsäkert rum.
Professioner som behövs är:
Byggare
Betonghåltagare
Elektriker
Hör av er till Per Stigson enligt telefonnummer under nyhet publicerad 13 juli eller föreningens E-post. Vi hoppas naturligtvis att så många hör av sig så att vi måste tacka nej till vissa för att man inte kan arbeta på varandra.

Nästa styrelsemöte är den 30/8.

Styrelsen

Inbjudan/Kallelse till möte med markägare

Följande information gäller de markägare som inte fått besök och därmed inte heller skickat in nytt markägaravtal. Det gäller även de markägare som har berörd mark på annan plats än det som de fått besök gällande. Avsikten med mötet är att gå igenom den planerade dragningen i detalj med varje berörd markägare av gemensam kanalisation för föreningen. Utkomsten skall vara en detaljerad dragningskarta där så många detaljer som möjligt har tagits hänsyn till och att entreprenörens frihet därmed begränsas.

Meddelandet som kommer skickas med brev eller E-post (sparar 8 kr per försändelse jämfört med brev).

Inbjudan/Kallelse till möte med markägare
berörda av kanalisation för Östra Sventorp Fiber ekonomisk förening

Föreningen påbörjar dragningen av kanalisation nu i mitten av augusti. För att på ett effektivt sätt komma vidare i restande området önskar vi därför stämma av ledningsdragningen med var och en av er en sista gång.
Vi passar samtidigt på att förnya markägaravtalen så att båda parter har ett eget original och att markägare som har del i samfälligheter skriver på även för dessa.

För att göra detta på ett effektivt sätt önskar vi att ni kommer till bygdegården där vi etablerat ett antal stationer med kartor, dator och skrivare.

 När: Måndag 31 augusti,
Drop-in mellan kl. 19.00- ca 20.30
Plats: Sventorps bygdegård

 Vi bjuder självklart på fika

Har du en fråga som du önskar få svar på vid mötet, maila till: fiber@sventorp.net, senast fredagen den 28 augusti.
Alla frågor som går att förbereda före mötet snabbar upp processen.

Vill du ta direktkontakt med någon i styrelsen så finns kontakt-uppgifter under nyhet på hemsidan ”Nu är vi på gång” införd 13:e juli alt. Karl-Olof Svensson, 073 55 88 319.

 VÄLKOMNA!

Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening