Inbjudan/Kallelse till möte med markägare

Följande information gäller de markägare som inte fått besök och därmed inte heller skickat in nytt markägaravtal. Det gäller även de markägare som har berörd mark på annan plats än det som de fått besök gällande. Avsikten med mötet är att gå igenom den planerade dragningen i detalj med varje berörd markägare av gemensam kanalisation för föreningen. Utkomsten skall vara en detaljerad dragningskarta där så många detaljer som möjligt har tagits hänsyn till och att entreprenörens frihet därmed begränsas.

Meddelandet som kommer skickas med brev eller E-post (sparar 8 kr per försändelse jämfört med brev).

Inbjudan/Kallelse till möte med markägare
berörda av kanalisation för Östra Sventorp Fiber ekonomisk förening

Föreningen påbörjar dragningen av kanalisation nu i mitten av augusti. För att på ett effektivt sätt komma vidare i restande området önskar vi därför stämma av ledningsdragningen med var och en av er en sista gång.
Vi passar samtidigt på att förnya markägaravtalen så att båda parter har ett eget original och att markägare som har del i samfälligheter skriver på även för dessa.

För att göra detta på ett effektivt sätt önskar vi att ni kommer till bygdegården där vi etablerat ett antal stationer med kartor, dator och skrivare.

 När: Måndag 31 augusti,
Drop-in mellan kl. 19.00- ca 20.30
Plats: Sventorps bygdegård

 Vi bjuder självklart på fika

Har du en fråga som du önskar få svar på vid mötet, maila till: fiber@sventorp.net, senast fredagen den 28 augusti.
Alla frågor som går att förbereda före mötet snabbar upp processen.

Vill du ta direktkontakt med någon i styrelsen så finns kontakt-uppgifter under nyhet på hemsidan ”Nu är vi på gång” införd 13:e juli alt. Karl-Olof Svensson, 073 55 88 319.

 VÄLKOMNA!

Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening