Grävning på tomtmark

Uppdaterad 1/9: Vi har inte slutfört diskussionen gällande grävning på tomtmark. När detta är gjort kommer det som en ny nyhet.

Uppdaterad 30/8 med karta för planerad dragning de närmaste dagarna. Arbeten_150830

Det har kommit upp en diskussion mellan föreningen och entreprenören om vad anbudet anger för pris gällande grävning på tomtmark.
Föreningen har tolkat avtalet så att denna kostnad är 45 kr/meter + moms.
Enligt entreprenören gäller detta pris endast om de kan använda sin stora maskin.
Om de måste gå in med en liten maskin så tillkommer en etableringskostnad om 1.500 kr.
Vi har ett möte på tisdag med entreprenören där detta förhoppningsvis kommer att klargöras vad som är rätt tolkning.

Att de inte står inte för fin justering så som sådd av gräs, plattor,asfalt mm är naturligt eftersom det är på egen tomt.

Styrelsen