Inbjudan till medlemsmöte

Styrelsen inbjuder medlemmarna till ett möte för att ge en kort information om läget och ge utrymme för frågor.

 Måndag 14 september, kl. 19.00
Plats: Sventorps bygdegård

Enklare frågor kommer kunna besvaras utan att frågan ställts i förväg.
Om du vill vara säker på att få ett svar under mötet måste frågan meddelas styrelsen senast onsdag 9 september, d.v.s. att kontakt måste tas med annan part t.ex. entreprenören eller Länsstyrelsen.
Antingen kontaktar du någon i styrelsen eller så skickar du in frågan föreningens e‑post: fiber@sventorp.net

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening