Slang till trädgården

Framfart Arbeten_150919

Karta anslutna_ej anslutna_150916

Det kommer att gå att hämta slang på Alebäcken för att gräva i sin trädgård innan maskinerna kommer.
Det finns några saker att tänka på innan man får sin 16 mm slang:
– Du måste ha en karta så att du vet var den tänkta dragningen är.
– Du måste kvittera ut slang och märkband av Per Stigson på Alebäcken.
– Slangen skall tas till så att det är minst en halvmeter in i huset där den skall tas in.
– Slangen får inte dras in i huset förrän fibern är blåst (vatten och annan sörja kommer komma ur slangen vid blåsning).
– Föreningen rekommenderar att slangen förläggs på ett djup av 40 cm.
– Böjradien upp mot huskroppen rekommenderas att vara 2 m, men får inte understiga 50 cm. Detsamma gäller vid krökning runt t.ex. stenar.
– Lämna initialt märkbandet synligt vid huset.
– Lägg inte igen grävningen i start, ca 1 meter, och vid hus.

Per kommer i huvudsak kunna lämna ut slang på vardagar.

Presentation från medlemsmötet. Tänk på att det som sade inte syns i bilderna.
Styrelsens presentationer 150914

Styrelsen

Grävning i trädgården

Fortfarande gäller att om den maskin som gräver fram till trädgårdstomten kan användas ända fram till huset så gäller 45 kr/meter.

För övriga fall har styrelsen fått två förslag till avtal gällande grävning i trädgården. (Moms tillkommer på alla priser.)

Alt 1: Etableringskostnad 1.500 kr + 45 kr/meter

Alt 2: Startkostnad 2.200 kr inklusive max 20 meter (dragning närmaste vägen) och däröver 45 kr/meter

Alternativ 1 är detsamma som entreprenören hävdar är en förlängning av tillägget i anbudet, vilket styrelsen har en annan syn på. Styrelsen ser det dock som en omöjlig fråga att driva utan att ta till förhandling och kanske domstol. Utsikterna för hur ett utslag skulle bli är osäkra och processen kostsam.
Alternativ 2 är det entreprenör kan tänka sig som svar på styrelsens förslag om 2.000 kr inklusive 20 meter och däröver 45 kr/meter.

Styrelsens beslut blev att alternativ 1 är det som är minst dåligt i de fall som en maskin måste köras till en trädgård. 2.200 kr betalar den som har 20 meter med alt. 2, medan det med alt. 1 kostar 2.400 kr. Dessa 200 kr lägre är det för alla över 20 meter.
20 kr mer betalar man vid 16 meter med alt.1 än alt. 2. Under 16 meter är det en bättre affär för entreprenören än för fastighetsägaren med alternativ 2 än med alternativ 1.

Fortfarande gäller det som står överst i denna nyhet.

Var är vi just nu: Arbeten_150910

Nu börjar avvecklingen i vårt område

Nedanstående information har kommit till Skövde kommun.

Till kommunledningen, IT-chef eller motsvarande

Telia ersätter föråldrat fast bredband med modernt bredband via mobilnätet

Utbyggnaden av främst fiberbaserat bredband och de mobila näten innebär att allt färre hushåll och företag använder kopparbaserade tjänster. Koppartjänsternas livslängd är dessutom begränsad och möjligheten att leva upp till samhällets och kundernas krav på nya och bättre tjänster med hög kvalitet och driftsäkerhet går inte att infria i ett nät som byggts för gårdagens behov. För att kunna möta dagens och framtidens krav ersätter Telia därför de äldsta delarna av näten med modern teknik. En del i detta arbete är byta ut en gammal bredbandsplattform (ATM) som idag används på små stationer i 41 kommuner och levererar bredbandtjänster med hastigheter från 0,25 Mbit/s till 8 Mbit/s.
I bifogat dokument finns information om den aktuella förändringen, hur och när den kommer genomföras och på vilket sätt den påverkar er kommun. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig på e-post eller telefon.

Med vänliga hälsningar
Robert Liljeström
Strategy & Public Affairs
TeliaSonera Sverige

Brev Skövde kommun

Styrelsens notering:
Vidare kommunikation har visat att det i steg ett är telestationerna Alebäcken (i vårt område) och Vreten som kommer läggas ner. Initialt är det 43 privata abonnenter och 3 företag som berörs.
Detta stämmer även med det påstående en av våra medlemmar gjort men som tidigare inte varit bekräftad.
Det framgår av det bifogade brevet att telefoni via det fasta nätet initialt inte kommer att påverkas, utan endast bredband (ADSL) kommer att stängas ner.

Styrelsen