3 maskiner i arbete

1 maskin avslutar just nu vid Abrahamsryd, 1 är framme vid Humlebron från Abrahamsryd och 1 håller på vid Piggatorp.

Entreprenören har förvarnat om att de inom 2 veckor vill påbörja blåsning fiber där det är färdiggrävt. Exakt vad detta innebär måste klarläggas i kommande vecka (v44). Klart är däremot att där slangen ligger framtill tomtgräns och att man inte har grävt in sin slang till huskroppen, då behöver man göra det omgående.

Aktuell karta med anslutna: Karta anslutna_ej anslutna_151031

Pågående arbeten: Arbeten_151031

Styrelsen

Var är vi nu?

För närvarande pågår arbete i Abrahamsryd med den stora grävaren. Den mellanstora har kommit igång i Lilla Långaskede. Även en liten maskin har gjort en del arbeten.

Totalt innebär detta att arbeten går fortare från nu och framöver.
Den större maskinen kommer fortsätta mot Kungsryd och Lunden.
Den mellanstora gör färdigt mot Klåvasten och fortsätter sedan vid Humlebron mot Björstorp.

Arbeten_151023

Det har även kommit in sena ändringar av felaktigheter som funnits med länge. Kontrollera gärna kartan 2 nyheter ner så slipper vi överraskningar när slangen dras fram.

Styrelsen

Bestridande av uppsägning bredband

De som som har bredband (ADSL) via telestation Alebäcken har fått ett brev hem från Telia om att du som abonnent sagt upp bredbandet. Eftersom detta är felaktigt då det är Telia som vill säga upp bredbandet rekommenderar föreningen att de som vill bestrida detta gör så.
Det är osäkert om det kommer påverka Telia till att skjuta på nedstängningen (2016-01-11), men föreningen arbetar med Skövde kommun, Post & Telestyrelsen och Länsstyrelsen för att få hjälp med att påverka Telia.
Bifogat finns ett förslag på skrivning.
Styrelsen Östra Sventorp fiber

Arbetet fortskrider

Var är maskinerna nu (uppdaterad 151015) : Arbeten_151015

Vi har fått ytterligare en maskin som tillfälligt fått göra halt. Denna kommer först ”städa upp” det som är halvfärdigt de första veckorna pga saknade skåp.

En fråga som uppkommit är de stenar som plockas upp. Föreningen ansvarar för att transportera bort dessa. Grävaren ansvarar för att grovåterställa, vilket innebär att föreningen ansvarar för slutåterställning där det behövs.

Föreningen har utökats för att ”snygga till gränserna” genom att Igelstorp norr om väg 49 i samförstånd med alla inblandade flyttats från Skövde fiber till vår förening.
Karta anslutna_ej anslutna_151006

Det är många som fått kartor för att hämta slang och det är fler på tur. Vi återkommer snarast till er som känner er bortglömda.

Det kommer många frågor om kostnadskalkylen. Vi är fortfarande i ett tidigt skede, men styrelsens bedömning är att tidigare redovisad kalkyl håller.

Vi har passerat någon enstaka fastighet som inte har anslutit sig och närmar oss nu snabbt ännu fler. Vi har med slang till lämplig brytpunkt, men har vi passerat blir det inte bara dyrare utan dyrt att ansluta.

Styrelsen