Tack alla som hjälper till

Vi är visserligen långt från färdiga, men styrelsen vill rikta ett stort tack till alla de som hjälper till att göra så att arbetet fortskrider så fort som möjligt.
De som märks mest är de med tillgång till stora maskiner som kör grus, skrapar grusvägar och tar bort sten. Icke att förglömma är de som hjälper till med att visa var det är bäst att dra kanalisationen osv.

Till de områden vi inte dragit ännu: Glöm inte att märka ut t.ex. jordvärme och vattenledningar så att de inte blir påverkade av att kanalisationen dras fram.

Vi har idag gjort ungefär halva området. Förhoppningsvis har vi passerat de stenigaste partierna och att det därför kan gå ännu fortare.
Arbeten_151128

Styrelsen

Fiberblåsning startar

Entreprenören kommer börja blåsa fiber i dagarna där kanalisationen är förlagd med start vid Klåvasten. Den första veckan kommer det vara OK för de som inte grävt den sista vägen fram till huset. Sedan måste det vara gjort för inte orsaka extra kostnader. Vi har inte fått kontroll på hur fort detta arbete kommer gå fram. Ganska snart kommer ett uppehåll att göras eftersom man blåser många fler meter per dag än vad som förläggs kanalisation.
Fördelen för föreningen är att när mycket arbete görs parallellt kommer byggtiden kortas.

Idag har ca 40% av all kanalisation plöjts ner. Kvar där man passerat är främst alla tryckningar under förekommande bäckar och Trafikverkets vägar (tillstånden tar tid). 

Arbeten_151116
Karta anslutna_ej anslutna_151111

Styrelsen

85% anslutna!

Idag kom den ansökan in som gör att föreningen har 85%-anslutningsgrad av permanenthushåll och därmed är det sista villkoret redan uppfyllt. Föreningen hade till år 2020 på sig för att nå denna gräns och kan nu så snart nätet är tagit i bruk inrikta sig på att göra slutbesiktning. Det är lång tid till midsommar, men med lite tur kan det gå fortare.

Styrelsen

ADSL-Alebäckens telestation och kommunikationsoperatör

Uppdaterad 151111

Telia verkar inte bry sig om sina nuvarande ADSL-kunder anslutna till Alebäckens telestation. Föreningens tolkning är utifrån att Telia inte ännu kommenterat bestridande som medlemmar gjort om att medlemmen själv skall ha sagt upp sitt ADSL.

För att inte stå utan bredband när ADSL släcks rekommenderar styrelsen berörda medlemmar att snarast beställa och prova den lösning Telia hänvisar till för tiden fram till att fibern är tagen i drift. Telia har, som de nämner i sitt meddelande, utlovat att montera antenn om det behövs.
Tester som styrelsen gjort i området visar på väldigt varierande 4G kapacitet. Stor skillnad kan mätas t.o.m. i vilket fönster som utrustningen ställs i.

Uppdatering:
Anbudstiden för kommunikationsoperatörer gick ut den 2:a november. Styrelsen skall nu öppna och granska så att anbuden innehåller de krav som ställts samt göra utvärdering om vilket anbud som bäst uppfyller villkoren och är bäst för medlemmarna utifrån upphandlingsvillkoren.
När avtal tecknats kommer medlemmarna att blandas in för information vilka valmöjligheter som finns.

Styrelsen