God Jul önskar styrelsen

Föreningen har kommit överens med Zitius som kommunikationsoperatör. Zitius är den leverantör som varit mest aktiv för att knyta upp byalag i området. Väring och Böja är 2 exempel som upphandlat Zitius.
Det innebär att vi är framme vid sista steget: Ta in offert från de tjänsteleverantörer som opererar med Zitius som operatör. När detta är gjort kommer alla vi medlemmar kunna välja vilken typ av leverans vi önskar:
Triple play (Bredband/TV/Telefoni) (visst antal behövs per leverantör)
Korttidsabonnemang
Enstaka kanal
Bara TV
Bara bredband
etc.

Därtill kommer det komma möten under våren för att informera/diskutera hur installationen av utrustningen skall göras.

Styrelsen

Årsmöte 28 februari 2016 kl.16

Styrelsen utlyser årsmöte till den 28 februari 2016 kl.16 i Sventorps bygdegård.
Handlingar, motioner och övrig nödvändig dokumentation måste gå ut senast 31/1 2016 vilket innebär att frågor medlemmar vill ha årsmötesbeslut på bör vara föreningen tillhanda en vecka innan detta eftersom allt skall kuverteras till de som inte har e-post.

Styrelsen