Årsmöte 28 februari 2016 kl.16

Styrelsen utlyser årsmöte till den 28 februari 2016 kl.16 i Sventorps bygdegård.
Handlingar, motioner och övrig nödvändig dokumentation måste gå ut senast 31/1 2016 vilket innebär att frågor medlemmar vill ha årsmötesbeslut på bör vara föreningen tillhanda en vecka innan detta eftersom allt skall kuverteras till de som inte har e-post.

Styrelsen