Var håller entreprenören på

Det är många avsnitt som just nu hoppas över eftersom tjälen gått ner i vägar och andra ytor där snön är packad eller röjd. Däremot går det fortfarande bara att plöja där snön ligger orörd. Så fort tjälen släpper kommer entreprenören gå tillbaka och ta hand om överhoppade sträckor.
Vi har ännu inte fått någon tidsplan på borrning under vägar, men hoppas på att få det snarast.
Bifogat finns kartor på arbeten och senaste kartan över anslutningar.

Arbeten_160123
Karta anslutna_ej anslutna_160123

Inkommande fiber & moms

Flertalet av fel på fibern i fastigheter beror på okunskap, slarv eller oaktsamhet.
Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att fibern inte skadas från tomtgräns in i huset (det du ansvarade för att gräva själv) och skulle fibern skadas efter installation är det alltid fastighetsägaren som får stå för reparationskostnaden.
Att reparera en fiber kräver specialverktyg, instrument och personal med rätt kunskaper, detta är dyrt! En uppskattning är gjord till 4000-4500 kronor. Så för att minimera risken att inte du ska bli drabbad så kommer några tips:

  • Planera i god tid innan vart uttag och konverter ska sitta. Försök tänka framåt så att den inte kommer i vägen för framtida renoveringar/möbleringar. Försök inte på eget bevåg att flytta eller att ta isär uttaget.
  • Skydda alltid inkommande fiber i slang (Det ska vara mjuka böjar på slangen).
    Gäller er som tänkt placera uttag och konverter på annan vägg än yttervägg.
    –        Möss kan gnaga av fibern
    –        Man kan fastna i fibern och slita av den
    –        Nötning (t.ex flertalet lättare stöttar vid dammsugning)

MOMS
Föreningen är numera registrerad för momsredovisningsskyldighet och F-skatt.

Styrelsen

Grävning fram till huskropp

Entreprenören har nu fått alla tillstånd från Trafikverket för tryckningar under deras vägar. De planerar nu för att starta med tryckningar under vägar och därefter blåsa färdigt med fiber från de skåp som passeras (om det inte redan är gjort). De medlemmar som redan har anslutande slang fram till trädgård men som inte grävt fram till sitt hus måste inom 2 veckor göra det.

Om grävningen inte är gjord innan blåsning sker kommer blåsningen ändå att ske. Det faller sedan på medlemmens eget ansvar att gräva ner slangen med fiber i utan att denna skadas. Skadas fiber vid senare nedgrävning kommer medlemmen få stå för kostnaden för att laga den/blåsa ny fiber.

Aktuella områden nu är: Klåvasten till Suntorps kapell och vidare till Dagstorp; Grönhult till Piggatorp och vidare till Kungsryd/Risabäcken; Humlebron till Stockerhult.
Entreprenören kan i dagsläget inte avgöra i vilken ordning detta kommer ske och därav gäller inom 2 veckor för alla utmed dessa sträckor.

Styrelsen