Grävning fram till huskropp

Entreprenören har nu fått alla tillstånd från Trafikverket för tryckningar under deras vägar. De planerar nu för att starta med tryckningar under vägar och därefter blåsa färdigt med fiber från de skåp som passeras (om det inte redan är gjort). De medlemmar som redan har anslutande slang fram till trädgård men som inte grävt fram till sitt hus måste inom 2 veckor göra det.

Om grävningen inte är gjord innan blåsning sker kommer blåsningen ändå att ske. Det faller sedan på medlemmens eget ansvar att gräva ner slangen med fiber i utan att denna skadas. Skadas fiber vid senare nedgrävning kommer medlemmen få stå för kostnaden för att laga den/blåsa ny fiber.

Aktuella områden nu är: Klåvasten till Suntorps kapell och vidare till Dagstorp; Grönhult till Piggatorp och vidare till Kungsryd/Risabäcken; Humlebron till Stockerhult.
Entreprenören kan i dagsläget inte avgöra i vilken ordning detta kommer ske och därav gäller inom 2 veckor för alla utmed dessa sträckor.

Styrelsen