Var håller entreprenören på

Det är många avsnitt som just nu hoppas över eftersom tjälen gått ner i vägar och andra ytor där snön är packad eller röjd. Däremot går det fortfarande bara att plöja där snön ligger orörd. Så fort tjälen släpper kommer entreprenören gå tillbaka och ta hand om överhoppade sträckor.
Vi har ännu inte fått någon tidsplan på borrning under vägar, men hoppas på att få det snarast.
Bifogat finns kartor på arbeten och senaste kartan över anslutningar.

Arbeten_160123
Karta anslutna_ej anslutna_160123