Styrelsens presentation på årsmötet

Vissa bilder är borttagna för att kunna publiceras (storlek på dokument).
Istället hänvisas till det kommande mötet där Telia presenterar gruppanslutning och möjliga tillval. Mötet är planerat till 16 mars kl 19 i Sventorps bygdegård. Inbjudan kommer separat när Telia bekräftat medverkan.

Styrelsens presentationer 160228_1-6
Styrelsens presentationer 160228_7 Gruppanslutning

Styrelsen

Fakturering

Ytterligare en fakturering kommer nu att göras gällande insats med betalning senast 30/3. Den faktura som kommer skickas ut i dagarna gäller 3.000 kr för huvudanslutning och 3.000 kr för varje extraanslutning.
Taket är satt till 20.000 kr per extraanslutning och efter denna inbetalning återstår maximalt 2.000 kr.
För extraanslutning återstår 2.000 kr som kommer faktureras senare vid tidpunkt styrelsen fastställer.

Styrelsen

Installation i hus / Möte gällande eventuellt val av gruppanslutning (nyhet 5)

Detta är den sista planerade nyheten att numreras i närtid. Observera att nyhet 2 har fått en uppdatering.

Entreprenören räknar med att installation av fiber i hus kommer att starta i slutet av mars eller i början av april.
Vi återkommer med detaljer så snart vi kan med en plan för detta.

Föreningen har tilldelats 4 möjliga tjänsteleverantörer för gruppanslutning. 3 av dessa har visat intresse för att erbjuda gruppavtal. Val av leverantör för gruppanslutning kommer ske inom 2 veckor. Styrelsen planerar att presentera vald gruppanslutning i samband med allmän information före årsmötet.
Därefter planeras att bjuda in en representant för den valda leverantören vid ett medlemsmöte den 16 mars kl. 19 för att berätta om sitt erbjudande.

Styrelsen

Var pågår arbeten (nyhet 4 av flera de närmaste dagarna)

Mycket av tjälen har släppt så pass att entreprenören kommer gå tillbaka och börja färdigställa överhoppade sträckor. Tryckning under vägar har startat och borrning kommer starta i närtid. Blåsning fiber sker när tid finns.
Vi räknar med att alla stora arbeten skall vara färdiga under februari eller senast början av mars.
Vi kommer att återkomma för när installation i husen skall påbörjas.

Bifogat finns kartor på arbeten och senaste kartan över anslutningar. Idag är det 244 anslutningar. Det tillkommer fortfarande extra anslutningar innan maskinerna passerar.

Arbeten_160213
Karta anslutna_ej anslutna_160213
Kort från senaste byggmöte 7 med entreprenör (nyhet 3 av flera de närmaste dagarna)

”Städning” av kvarvarande arbeten sker efterhand då tillräckligt med tid finns för sådan maskin och material finns tillgängligt. Schaktteknik tar fram en plan för när överhoppade delar skall slutföras.

Föreningen vill löpande få rapportering om var blåsning skett och om någon missat gräva ner sin slang.

Eftersom tryckningar nu kan starta under Trafikverkets vägar kan slutblåsning påbörjas från Klåvasten till skåp Stockerhult och vidare i hela systemet.
De som inte grävt in skall ha gjort det inom 2 veckor, annars blåses slang ovan gjord och fastighetsägaren riskerar att få gräva ner i efterhand på egen risk.
Om 4 veckor räknar man med att börja blåsa färdigt resten.

Schaktteknik räknar med att börja gräva in till huskropp för de som beställt det i slutet av vecka 7 eller början av vecka 8.

 

Markägare/skador av genomförd entreprenad (nyhet 2 av flera de närmaste dagarna)

Uppdaterad 160215
Möte med markägare blir den 9 mars kl 19 i Bygdegården. Vi återkommer snarast med kallelse.

Under mars eller april månad kommer styrelsen kalla till markägarmöte för att fånga upp hur markägare uppfattat entreprenaden; vad som kunde gjorts bättre och vad som gått bra.
Hur hanteras skador som upptäcks i efterhand? Vart vänder jag mig som markägare?

Föreningen har 5 års garanti på entreprenaden och ju tidigare ev. fel och brister uppdagas desto bättre.

Styrelsen