Markägare/skador av genomförd entreprenad (nyhet 2 av flera de närmaste dagarna)

Uppdaterad 160215
Möte med markägare blir den 9 mars kl 19 i Bygdegården. Vi återkommer snarast med kallelse.

Under mars eller april månad kommer styrelsen kalla till markägarmöte för att fånga upp hur markägare uppfattat entreprenaden; vad som kunde gjorts bättre och vad som gått bra.
Hur hanteras skador som upptäcks i efterhand? Vart vänder jag mig som markägare?

Föreningen har 5 års garanti på entreprenaden och ju tidigare ev. fel och brister uppdagas desto bättre.

Styrelsen