Kort från senaste byggmöte 7 med entreprenör (nyhet 3 av flera de närmaste dagarna)

”Städning” av kvarvarande arbeten sker efterhand då tillräckligt med tid finns för sådan maskin och material finns tillgängligt. Schaktteknik tar fram en plan för när överhoppade delar skall slutföras.

Föreningen vill löpande få rapportering om var blåsning skett och om någon missat gräva ner sin slang.

Eftersom tryckningar nu kan starta under Trafikverkets vägar kan slutblåsning påbörjas från Klåvasten till skåp Stockerhult och vidare i hela systemet.
De som inte grävt in skall ha gjort det inom 2 veckor, annars blåses slang ovan gjord och fastighetsägaren riskerar att få gräva ner i efterhand på egen risk.
Om 4 veckor räknar man med att börja blåsa färdigt resten.

Schaktteknik räknar med att börja gräva in till huskropp för de som beställt det i slutet av vecka 7 eller början av vecka 8.