Var pågår arbeten (nyhet 4 av flera de närmaste dagarna)

Mycket av tjälen har släppt så pass att entreprenören kommer gå tillbaka och börja färdigställa överhoppade sträckor. Tryckning under vägar har startat och borrning kommer starta i närtid. Blåsning fiber sker när tid finns.
Vi räknar med att alla stora arbeten skall vara färdiga under februari eller senast början av mars.
Vi kommer att återkomma för när installation i husen skall påbörjas.

Bifogat finns kartor på arbeten och senaste kartan över anslutningar. Idag är det 244 anslutningar. Det tillkommer fortfarande extra anslutningar innan maskinerna passerar.

Arbeten_160213
Karta anslutna_ej anslutna_160213