Installation i hus / Möte gällande eventuellt val av gruppanslutning (nyhet 5)

Detta är den sista planerade nyheten att numreras i närtid. Observera att nyhet 2 har fått en uppdatering.

Entreprenören räknar med att installation av fiber i hus kommer att starta i slutet av mars eller i början av april.
Vi återkommer med detaljer så snart vi kan med en plan för detta.

Föreningen har tilldelats 4 möjliga tjänsteleverantörer för gruppanslutning. 3 av dessa har visat intresse för att erbjuda gruppavtal. Val av leverantör för gruppanslutning kommer ske inom 2 veckor. Styrelsen planerar att presentera vald gruppanslutning i samband med allmän information före årsmötet.
Därefter planeras att bjuda in en representant för den valda leverantören vid ett medlemsmöte den 16 mars kl. 19 för att berätta om sitt erbjudande.

Styrelsen