Fakturering

Ytterligare en fakturering kommer nu att göras gällande insats med betalning senast 30/3. Den faktura som kommer skickas ut i dagarna gäller 3.000 kr för huvudanslutning och 3.000 kr för varje extraanslutning.
Taket är satt till 20.000 kr per extraanslutning och efter denna inbetalning återstår maximalt 2.000 kr.
För extraanslutning återstår 2.000 kr som kommer faktureras senare vid tidpunkt styrelsen fastställer.

Styrelsen