Kompletterande nyheter gällande gruppanslutning

Idag blev det klart med Telia att följande datum kommer det gå att hoppa på gruppanslutning efter det att nätet startats.

  • Start av nätet: Ca 1/7-16
  • 1/1-17 Möjligt att hoppa på gruppavtal. Klart med avtal 1/12-16
  • 1/1-18 Möjligt att hoppa på gruppavtal. Klart med avtal 1/12-17

Därefter är det bara 1,5 år kvar.

Föreningen har blivit ombedd att ta fram ett förslag till avtal mellan medlem (fastighetsägaren) och dennes hyresgäst för att möjliggöra för hyresgästen att få gruppanslutning utan att fastighetsägaren står risken om hyresgästen flyttar.

AVTAL mellan fastighetsägare och hyresgäst gällande gruppavtal (pdf)
AVTAL mellan fastighetsägare och hyresgäst gällande gruppavtal (docx)

Styrelsen

Telias presentation av gruppanslutning onsdag 16:e mars kl. 19 i bygdegården

Uppdaterad  gällande anslutning 160321, Uppdaterad med mötesnoteringar 160322

Anslutning:
– Service-/nätavgift faktureras fastighetsägare. Om den sedan tas ut på hyran bestäms av fastighetsägare.
– Val på Q-market kan göras av hyresgäst. Betalningsansvaret för köpt tjänst följer då hyresgästen. Som att bo i lägenhet.
– Gruppanslutning kan endast beställas av fastighetsägare. Fastighetsägare kan beställa för hyresgäst och står som betalningsansvarig mot föreningen. Vad som ingår i gruppanslutning, se sida 5 och 6: Styrelsens presentationer 160228_7 Gruppanslutning

OBS! Jag hade haveri på datorn efter mötet. Det var några som anmälde grävning till hus på mötet och några kontrollerade att det var anmält. Av de som anmälde grävning finns bara Anneli Moberg kvar i min lista. Om det är någon som läser detta och känner igen att även den anmälde grävning på mötet. Hör av dig på 0735588319.

Noteringar: Möte med Telia 16 mars

En anmälan måste göras för varje anslutning om man har flera (extra anslutningar).
Blankett för val av anslutningstyp: Avtal tjänster Östra Sventorp fiber
Raden för ”Anslutning” gäller bara om man har extraanslutningar.

Lista för Medlemsnummer, namn och vilket hus som är vilket  och anslutningens nummer+bokstav för extraanslutning 1200, 1200A, 1200B etc.
Medlemsnummer och placering extra anslutning

Klarlagt är att entreprenören tar med slang och markeringsband där entreprenören gräver in till hus.

Anmälan skickas till:
Östra Sventorp fiber ekonomisk förening
c/o Uno Fredriksson
Stora Långaskede
541 92 Skövde

Styrelsen

De som inte grävt till på måndag måste hämta slang

Entreprenören blåser nu färdigt skåp. De som inte grävt in till huset eller beställt detta av entreprenören måste hämta slang på Alebäcken och skarva på den på slangen fram till avlämningspunkt. Skarvning skall ske av både slang och söktråd.
Bifogat finns en instruktion för skarvnnig av en typ av slang respektive söktråd. Vi är osäkra om våra ser ut exakt på detta sätt.

Skarvning slang och söktråd

Blåsning sker i slang som ligger på marken och fastighetsägaren får sedan gräva ner den på egen risk.
De som inte har slang redo när blåsning skall ske kommer få betala eventuella merkostnader för föreningen.

Vi är samtidigt klara över att alla platser inte är färdiga fram till tomtgräns. Är slangen utdragen när entreprenören kommer fram till den skarvar de både slang och söktråd. Det gäller främst Rävstorp, Kyrkbacken och utmed slangen köpt av Skövde stadsnät, men även överhoppade sträckor.

Styrelsen

Telia presenterar gruppanslutning 16:e mars kl 19 i bygdegården

Inbjudan till information gruppavtal
medlemsmöte Östra Sventorp Fiber ekonomisk förening

I samband med årsmötet informerade styrelsen att Telia valts ut som leverantör av gruppanslutning. Den 16:e mars kommer Telia för att presentera erbjudandet. Vid årsmötet hänvisades några frågor till mötet med Telia för att korrekt informations skall fås.

Den som vill förbereda sig för att förstå vilka andra alternativ som finns går in på Q-market (qmarket.se /välj adress Väring och någon bostad eller området Alingsås Energi). 

Har du en fråga som du önskar få svar på, maila till: fiber@sventorp.net
Alla frågor som går att förbereda före mötet skickar vi vidare till Telia vilket snabbar upp processen. Vill du ta direktkontakt med någon i styrelsen så finns kontaktuppgifter under nyhet på hemsidan http://sventorp.net/, se markägarmöte.

VÄLKOMNA!
Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening

Blankett för val av anslutningstyp: Avtal tjänster Östra Sventorp fiber

Påminnelse markägarmöte 9 mars kl 19 i Sventorps bygdegård

Inbjudan till möte med markägare
berörda av kanalisation för Östra Sventorp Fiber ekonomisk förening

Snart har entreprenören avslutat förläggningen av kanalisationen för fiber. Mycket fiber är redan blåst och skall snart börja installeras i husen.

Vi vill berätta lite om vad som hänt under resans gång, men framför allt vill vi att ni kommer och ger er syn på vad som kunde gjorts bättre eller även vad som gjorts bra.
Vad har gjorts för att säkra kvalitén på lagd kanalisation/slang och kommer det göras något mer? En viktig fråga har varit hur skador som upptäcks i efterhand hanteras? Vart vänder jag mig som markägare?

Har du fått tillfredställande svar tidigare eller finns det frågetecken kvar?

Föreningen har 5 års garanti på entreprenaden, men om det finns brister så är det bra om de upptäcks så tidigt som möjligt. Då är det viktigt att markägare känner sig bekväma med att ta upp frågan.

Har du en fråga som du önskar få svar på, maila till:  fiber@sventorp.net
Alla frågor som går att förbereda före mötet snabbar upp processen.

 VÄLKOMNA!
Styrelsen för Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening

Per Stigson, ordförande,   tel.                 0706 – 67 02 55
Uno Fredriksson, kassör                        0706 – 57 85 72
Andreas Erson                                         0736 – 35 25 62
Björn Carlsson                                         0500 – 41 21 39
Dag Lennartsson                                     0504 – 78 41 79
Dennis Heed                                            0707 – 13 27 57
Gun-Britt Eriksson                                   0500 – 49 55 59
Jessica Rytter                                          0705 – 09 68 98
Karl-Olof Svensson                                 0735 – 58 83 19