Anmälan om anslutning!!

Det saknas fortfarande anmälningar för knappt 20 anslutningar. Om vi inte får in dessa snarast kommer vi att tvingas anmäla dessa som vilande.
Det är viktigt att anmälan om vilken typ av anslutning som är aktuell inkommer även om man kommer välja ur det fria valet eller vilande. Har jag 4 anslutningar måste också 4 anmälningar om val lämnas till föreningen, en för varje anslutning.
Har du frågor så kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen

Beställda grävningar till hus påbörjade

Många har hört av sig då de funderar över om entreprenören glömt bort att entreprenören tagit uppdraget att gräva fram till huset. Frågan är befogad men det enkla svaret är att de haft omfattande långvarigt sjukdomsläge, men att de nu arbetar med full fart sedan slutet av förra veckan. Totalt är det ca 50 st. som de åtagit sig.

Samtidigt har entreprenören påbörjat att göra färdigt där slangar sticker upp i åkermark för att möjliggöra för vårbruket.

Styrelsen