8 anslutningar installerade under onsdagen och 14 under torsdagen

Uppdaterad 2016-05-12

Entreprenören har verkligen tagit vara på tillfället att nyttja fri personal till att installera fiber och fiberdosa i hus. Under onsdag/torsdag har total 22 uttag monterats. Samma fart kommer man försöka hålla även in i nästa vecka.

Det är för rörigt för att rita en karta men huvuddragen är att starta från Grönhult mot riksväg 49 och sedan tillbaka mot bygdegården. Kungsryd vid korsningen med Piggatorp tas så fort det är blåst fiber under vägen.
Därefter kommer Klåvasten med alla avstickare mot Bydgegården. Vestermarken mot Bydgegården. Västergården mot Hallebacka och slutligen Kungsryd/Lunden mot Hallebacka.
Som nämnt ovan är detta huvuddragen och dessutom kommer entreprenören fortsätta försöka fylla ut fri kapacitet genom att ringa och kontrollera om det går att göra installation.

Styrelsen

Installation av fiberdosa i hus & Grävning till hus

Installation av fiberdosa i hus
Från och med redan i morgon onsdag 11/5 kan det hända att ett samtal kommer från Eltel (entreprenören) för att göra installation av fiber och fiberdosa i hus. De har fått tid över som de vill nyttja på bästa sätt för föreningen. Eftersom arbetet ligger sent så ser vi detta som en bra möjlighet att möta tidplanen som är satt till midsommar. Eltel har fått en lista på vilka vi tror kan vara hemma eller att någon närstående kan bistå med att låsa upp och visa var dosan skall sitta.
Annars är de första bokningarna gjorda med start på måndag. Eltel kommer starta med ett arbetslag (2 personer?) för att sedan utöka. Vi har som mål att alla skall kontaktas minst en vecka i förväg.
Är ni osäkra på vem som ringer kontakta då någon i styrelsen som kan stämma av att det är rätt och riktigt så att ingen utnyttjar tillfället för brottslig verksamhet i och med att denna information ligger ute på Internet.
Efter installation av fiberdosa kommer det en annan entreprenör om några veckor för att installera fiberkonvertern. Mer information kommer alltså.

Grävning till hus
Schaktteknik, underentreprenören till Eltel, kommer att arbeta både lördag och söndag för att grävan fram till hus enligt den beställningslista de har. Var därför inte förvånade om ny ser flera arbetslag eftersom de ”sätter in allt de har tillgängligt” för att slutföra projektet gällande kanalisation och blåsning fiber.

Styrelsen

Installation av fiberdosa i hus & Grävning till hus

Installation av fiberdosa i hus
Från och med redan i morgon onsdag 11/5 kan det hända att ett samtal kommer från Eltel (entreprenören) för att göra installation av fiber och fiberdosa i hus. De har fått tid över som de vill nyttja på bästa sätt för föreningen. Eftersom arbetet ligger sent så ser vi detta som en bra möjlighet att möta tidplanen som är satt till midsommar. Eltel har fått en lista på vilka vi tror kan vara hemma eller att någon närstående kan bistå med att låsa upp och visa var dosan skall sitta.
Annars är de första bokningarna gjorda med start på måndag. Eltel kommer starta med ett arbetslag (2 personer?) för att sedan utöka. Vi har som mål att alla skall kontaktas minst en vecka i förväg.
Är ni osäkra på vem som ringer kontakta då någon i styrelsen som kan stämma av att det är rätt och riktigt så att ingen utnyttjar tillfället för brottslig verksamhet i och med att denna information ligger ute på Internet.
Efter installation av fiberdosa kommer det en annan entreprenör om några veckor för att installera fiberkonvertern. Mer information kommer alltså.

Grävning till hus
Schaktteknik, underentreprenören till Eltel, kommer att arbeta både lördag och söndag för att grävan fram till hus enligt den beställningslista de har. Var därför inte förvånade om ny ser flera arbetslag eftersom de “sätter in allt de har tillgängligt” för att slutföra projektet gällande kanalisation och blåsning fiber.

Styrelsen