Meddelande från Teliabutiken

Teliabutiken har meddelat att de inte har tillräckligt med personal nu i semestertider för att skicka ut beställd extrautrustning till var och en. De som ännu inte hämtat sin beställda utrustning ombedes därför att hämta utrustningen i Teliabutiken. I nästa eller veckan därpå kan resterande utrustning skickas till föreningen för utlämning om det fortfarande är många kvar som inte hämtat sin beställda extrautrustning.

Styrelsen

Utlämning enheter för gruppavtal: Uppdaterad söndag kl 21

De som inte kunde hämta sina utrustningar tillhörande gruppavtalet ombedes att kontakta Björn i styrelsen om det skall ske i veckan som kommer. Använd e-posten till föreningen.
Trots att utrustningen nu lämnas ut så kommer inte internet fungera förrän i kommande vecka. Telia har utlovat fredagen 1/7, så allt annat är en bonus.

Föreningen vill veta om din anslutning fungerar och om det är korrekt kopplat. Kontrollera om du anslutningen fungerar och om det är korrekt kopplat, se dokumentet via följande länk: Kontrollera uppkoppling och adress.
Meddela på föreningens E-post: fiber@sventorp.net

Föreningen har tät kontakt med entreprenören för att lösa eventuella problem.

För montering av utrustning se bifogade länkar. Använd alltid första ingången i fiberkonverter (CPE). Det är den som även används vid ”Kontroll…” ovan och markeras i det bifogade dokumentet.
Trådlös Router,
Trådlös router och telefoni,
Digital TV,
Trådlös TV med repeater

Föreningen kommer ha ett möte nästa vecka med bl.a. ansvariga för installationen av fiberkonverter för att diskutera de som ännu inte är installerade (10 st).

Styrelsen

Inkoppling konvertrar: Ny komprimerad plan

Vi har idag fått planeringen av konvertrar. Bolaget som utför detta är Wireless Telekom Consulting Group AB. De har en mer ambitiös plan än vad som är meddelat tidigare. De flesta har man kunnat boka via telefon, men vissa har man meddelat med E-post.
Det innebär att man troligen får sin installation tidigare än vad som varit angivet på hemsidan tidigare.

Turordningen kan ses i bifogad fil.
Installation CPE_pdf

Styrelsen

Allt talar för att det går i lås

Entreprenörerna har under senare tid satt in allt mer resurser för att klara uppdraget i tid. Allt tyder man man lyckas. Det innebär att när fiberkonverter monteras nästa vecka är fiberdosan satt dagen innan. Av kvarvarande fiberdosor att montera är det idag 6 anslutningar som skall vara aktiva och måste monteras senast dagen före montering fiberkonverter. Då är det både tryckning under väg, anslutning slang och blåsning fiber som skall vara gjord på ett par ställen. Så låt oss inte ropa hej, utan driva projektet i hamn först.
Den som vill skall kunna beställa t.ex. korttids abonnemang redan samma dag som fiberkonvertern installeras, men föreningen rekommendarer att vänta till veckan efter midsommar. Se nyhet 12/6.

Anmälan till Telia
De som har behov av stöd från Telia enligt den information som gavs vid möte för en månad sedan behöver omgående göra det. Ungefär en tredjedel av gruppanslutningarna har inte gjort någon anmälan och riskerar att leveransen uteblir tills att det är gjort.

Gruppanslutning
Utrustning som skall levereras till de som har gruppanslutning kommer skickas till föreningen i början av midsommarveckan. Troligen kommer vi lämna ut denna utrustning på söndag 26/6 i bygdegården. Mer information kommer.

Beställd extra utrustning från Telia
Denna kommer skickas till den som beställt detta alternativt om det ännu inte är skickat kunna hämtas ut i Teliabutiken. Har du frågor om dessa måste du kontakta Teliabutiken.

Installationshjälp
Behöver du hjälp med installation av utrustning som kommer från Telia måste hjälp beställas. Hjälpen kommer inte automatiskt utan kontakta Teliabutiken.

Uppdatering 160614 gällande inkoppling fiberkonverter/CPE

En delvis uppdaterad lista för inkoppling av fiberkonverter/CPE (Raycore).
Orsaken är att de som har passiva anslutningar inte kommer få konvertern installerad förrän anslutningen skall aktiveras.

Ny lista då den gamla hade ett fel på sista 12 raderna.
Medlemskap ÖSF 71 CPE_pdf

Förslaget är bekräftat idag. Alla kommer kontaktas med e-post eller telefon för att få en bättre kännedom om när på dagen det sker.

Installatör 1
20/6: Gul markering
21/6: Grå
22/6: Ljus lila 

Installatör 2
20/6: Grön
21/6: Ljus blå
22/6: Blå

Styrelsen

Inkoppling fiberkonverter, 20-22 juni

Ursäkta att det gått så lång tid sedan förra informationen, men tid är en bristvara.

All planering är för att nätet skall kunna tas i bruk 1 juli.
Eltel skall vara färdiga nästa vecka.
Netel skall sätta in CPE (Raycore fiber konverter) midsommarveckan.
Redan därefter skall det gå att beställa tjänster.
Veckan efter midsommar startas gruppavtalen upp. TV och telefoni kommer först och därefter bredband. Full drift 1/7.
Den som är beroende av sin fasta telefon eller bredband bör vänta med att säga upp sitt abonnemang till att vara någon månad bort ifall att något oväntat inträffar som försenar starten. Om Telia sköter överflyttningen skall det vara OK.

Om allt går i lås, slutligt besked i morgon måndag, så kommer inkoppling av fiberkonverter att ske under midsommarveckan måndag till onsdag.
De som kommer och installerar, Netel, skall klara mellan 3 och 4 hus i timman så det blir ingen tid för småprat. Det är därför viktigt att allt är klart när de kommer så att de inte gör en slarvig installation bara för att hinna med. Platsen där konvertern skall sitta skall vara fri och finns inte el i närheten ännu så måste det finnas en förlängningssladd.

Bifogat finns en grov plan föreslagen till Netel. De avgör om de vill använda den och även om de använder den vilken dag som är vilken färg. Netel kommer att höra av sig under veckan som kommer.
Medlemskap ÖSF 69 CPE

Om det inte går att installera vid inplanerad tidpunkt riskerar medlem att inkoppling inte sker förrän någon gång efter semestern.

Telia
Alla som skall ha gruppanslutning bör nu ha lämnat anmälan till Telia.
Frågor som kom upp vid mötet har fått vissa svar:
1. Stämmer det att till varje anslutning kan upp till 5 tv-apparater anslutas utan att månadskostnaden ökar?
Svar: Det stämmer så länge kunden har kanalpaket Lagom som ingår i gruppavtalet

2. Telia har nämnt att vissa tv-apparater redan är förberedda för trådlös mottagning. Vilka fabrikat och modeller?
Svar: Samsung TV har en App så du slipper ha någon TV-box. Se modeller på länken: https://www.telia.se/privat/tv/tjanster/produkt/boxapp

Det är många som klagar på den mobila täckningen. Dålig täckning ska registreras via denna länk www.telia.se/privat/support/tackningskartor

Styrelsen