Idag finns endast 1 utan koppling

Efter en bra vecka där entreprenören fixat alla inkomna fel på aktiva anslutningar förutom en, som dessutom  eventuellt beror på kommunikationsoperatörens underentreprenör. Den sista kommer att fixas på måndag.

Det vi nu räknar med är att vid behov kunna få hjälp en gång per vecka om fel som för närvarande inte är rapporterade kommer fram.

Fortfarande är det fler som har bekymmer som beror på det som levereras i nätet och även där är föreningen intresserad för att vara behjälplig vid behov.

Styrelsen

Motgång, men det rör sig framåt

Förra veckan fick vi en motgång som tog 2,5 dagar i anspråk att komma runt. Därefter har antalet bristande anslutningar minskat till under 10, vilket är positivt men inte tillräckligt bra. Tillräckligt bra är när alla har fungerande fiber.

Om det är någon som vet om att en brist bara är anmäld som fel till Telia eller inte anmält alls vill föreningen omgående att det görs. Även föreningen vill få vetskap om bristen för att kunna hjälpa till för att det antingen är fel på fiber eller att kunna stöta på mot Telia.

Styrelsen

Antalet kvarvarande problem minskar snabbt

Entreprenören har bra fart på åtgärdande av problem och kommer troligen med start nästa vecka inte finnas stadigvarande i området. Den som har problem och inte anmält det till föreningen den förra veckan eller denna kan få räkna med att det kan ta drygt en vecka innan åtgärd kan genomföras.
Problem som föreningen vill få reda på är:
– Kommer inte ut på nätet.
– Har gruppavtal och kommer bara till Qmarket där det står fel adress.
– Allt fungerar men telefonen visar fel nummer när jag ringer mobilen.

Alla andra fel skall hädanefter anmälas till Telia på inrådan av Telias representant. De behöver fånga upp omfattningen av problem som störning i TV-signal, dålig hastighet vid test med bredbandskollen.se trots bra utrustning etc.

Omstart av konverter och router
Det har framkommit att konverter respektive router har en ”Mac-låsning”. Vid omstart för att provocera fram uppladdning ny programvara så bör strömmen vara borta i upp till 30 minuter.

Har du flera TV-apparater som du tänkt titta på Telias TV med?
Då måste du anmäla till Telia så att du får tvillingabonnemang aktiverat eftersom det inte sker automatiskt. I gruppavtalet (som Telia kallar kollektivt avtal) ingår att kunna titta på upp till 5 TV-apparater.

Styrelsen

Medlemmar har återkopplat angående tele och kablar

En medlem har i kontakt med Telia kunnat fastställa att routern trots omstart inte tagit in den nya programvaran. Telia kunde tvinga på routern en uppdatering på distans.

Alternativt är att göra en egen reset genom att med el nål trycka in reset-knappen på baksidan. Vissa menar att det skall göras när den är igång och andra att det skall göras under omstart.

Flera medlemmar har fått byta LAN-kablar för att datatrafiken inte gått igenom.

Styrelsen

Ikväll har 26 medlemmar meddelats att anslutningen skall vara fixad

Entreprenören avslutade arbetet ikväll kl 22:30 efter att ha försökt arbeta igenom så många brister som möjligt. Därav har frågan ställts till 26 medlemmar om deras anslutning/-ar nu fungerar. Det är ingen garanti att alla dessa åtgärdats men felet flyttas nu ut från noden allt närmare slutkund sedan entreprenören börjat om från noden och arbetar sig utåt i nätet. Detta är också orsaken till att många upplevt störningar de senaste 2 dagarna.

Fortfarande har 5 medlemmar med aktiv anslutning inte fått ett meddelande eftersom arbetet fortsätter med deras anslutningar imorgon (torsdag). Utöver dessa så finns 7 anslutningar som valt att vara passiva och de kommer därför sist i prioritet.

Gruppavtal med tidigare fast telefon som är raderad av Telia:
Om det går att ringa ut (till t.ex. mobil) från fast telefoni men inte in till ditt fasta nummer felanmäl till Telia.
Om det är fel nummer som kommer upp meddela föreningen.

Styrelsen

Nätet uppe igen

Nätet var nere under så pass lång stund att de konvertrar och routrar som därmed startade om efter att signalen kom tillbaka troligen laddade ner den nya programvaran.
Därmed bör den delen av bekymren vara åtgärdade

Vi väntar på svar från entreprenören vad som hunnits med idag och vad de planerar för morgondagen.
De som tidigare inte hade anslutning får gärna meddela det och om det (förhoppningsvis inte) är någon som blivit av med anslutningen måste också meddela det.

Styrelsen

Uppdatering måndag 11/7

Zitius/Telia har kommit underfund med problemet. Därefter har de lagt ut uppdatering av programvara till både konverter och router. Det sker automatiskt.
Vi har fått flera signaler på att det fungerar efter att konverter och router uppdaterats. För de som inte uppdateras automatiskt är första steget att starta om både konverter och router (dra ur strömmen i 5 sekunder).

Sedan kommer nästa problem som också uppmärksammats: Telefonen går till någon annan. Om ni ringer ert hemnummer och att det går till någon annan så måste det meddelas oss omgående.
Vi kommer låta entreprenören prioritera de som inte har uppkoppling än och sedan ta itu med de som är kopplade fel. Om det visar sig att fibern är rätt och att det är rätt kopplat i noden så kan det även vara så att Telia lagt in fel. Vi måste därför ta ett steg i taget och utesluta en sak åt gången. Trots det kommer vi prioritera att detta löses fort genom kontakt med berörda företag, ett åt gången så att de inte kan skylla på varandra.

Styrelsen