Måndagen den 1:a augusti

Måndagen den 1:a augusti var dagen då listan blev tom med kända problem kopplat till vår entreprenör. Det styrelsen nu inriktar sig på är att stödja dem som trots att allt verkar korrekt inte får igång alla tjänster. Det kan bland annat vara att tjänsterna inte är korrekt aktiverade av tjänsteleverantören. Stödet kan ske på olika sätt där ett är att ta hjälp högre upp i organisationen hos tjänsteleverantören.

Om det framkommer problem som idag inte är kända kopplat till fiberentreprenaden så är huvudinriktningen att göra en insats per vecka.

Styrelsen