OBS! Kvalitetsmätning av fibernätet

Måndagen den 12 september kommer fibernätet att kvalitetsmätas mellan klockan 07:00 – 16:00. Under denna tid måste strömmen till konvertern vara borttagen.
Konvertern är den första strömsatta enheten och har blå belysning.

Styrelsen