Hela fibernätet ligger nere: Uppdatering 22:00

Uppdatering 22:00
Sedan kl 17 skall alla ha fått tillbaka full service. Den som inte har fått full service måste felanmäla det till Telia. Det kan ju också vara andra komponenter som gett sig. Informera också föreningen att ni har problem och att det är felanmält till Telia så kan föreningen hjälpa till och trycka på.
Styrelsen

Uppdatering 14:00
Vi rekommenderar alla som inte fått tillbaka internet att felanmäla det till Telia så att Telia och Zitius förstår omfattningen. Det kan ju också vara andra komponenter som gett sig.
Styrelsen

Uppdatering 13:30
Nätet är instabilt och funktionen kommer och går. Det är oklart varför.
Styrelsen

Uppdatering13:00
Någon gång mellan kl 12 och 13 var nätet uppe igen. Har det inte startat om hos dig så prova att starta om router och konverter.
Styrelsen

Uppdatering 11:00
Vid nattens underhållsarbete (som vi inte blivit meddelade) gjordes några felaktiga skarvningar av fibrer. Detta lilla fel har orsakat att Zitius kunder i hela västra Sverige är utan fiberkontakt.
Uppdatering så snart information finns.
Styrelsen

Den första indikationen  vi fick var 08:25 på att hela nätet verkar vara nere och vi vet inte varför. Vi har krävt svar från Telia och Zitius men kan inte göra något praktiskt för att få igång tjänsterna igen mer är att konstant försöka få svar på varför det inte fungerar och när det kan vara igång.

Styrelsen

Föreningen kommer påbörja fakturering

Föreningen har förhandlat med Telia gällande när första avgiften skall tas ut från. Från början avsåg Telia att kostnaden skall påbörjas från den 1 juli. Det vi nu kommit överens om är att ersättning för gruppavtalet påbörjades den 11 augusti. Första fakturan gäller till och med sista november vilket innebär 3,66 månad. 

Nät-/serviceavgift kommer att faktureras från 1 augusti.

Föreningen har visserligen inte tagit över nätet från entreprenören då det inte är slutbesiktigat och att vissa arbeten kvarstår. Därav har slutbetalning inte heller skett. Den slutliga kostnaden är därför inte heller känd varför de sista 2000 kr för anslutningar inte heller är fakturerade.

Styrelsen

Fakturor för grävning in till hus

Schaktteknik har börjat skickat ut fakturor för grävning fram till hus. Medlem måste kontrollera att fakturan blir rätt.
Det som är överenskommit är 45 kr/m + moms = 56,25 kr/m inkl. moms. Med en ovanlig uppställning har Schaktteknik redovisat endast priset inklusive moms.

Om den maskin som passerat inte kunnat användas tillkommer en etableringskostnad om 1500 kr + moms. Denna kostnad bör vara reducerad om flera fastigheter grävs in på samma ställe.
Av det som är känt är det rätt kostnad per meter och etablering. Något frågetecken gällande antal meter har förekommit, så styrelsen ber de som köpt tjänsten att vara vaksamma.

Styrelsen