Kvalitetsmätning genomförd, på nästan alla anslutningar

Kvalitetsmätning kunde genomföras på 223 av 247 anslutningar.

De 24 som inte stängt av strömmen blev kvar och kommer att genomföras i närtid. Information kommer att ges till de som äger anslutningen då det är flera som är hyresgäster. Dessa hyresgäster har föreningen ingen koll på och inte heller kontaktuppgifter.

Styrelsen