Fakturor för grävning in till hus

Schaktteknik har börjat skickat ut fakturor för grävning fram till hus. Medlem måste kontrollera att fakturan blir rätt.
Det som är överenskommit är 45 kr/m + moms = 56,25 kr/m inkl. moms. Med en ovanlig uppställning har Schaktteknik redovisat endast priset inklusive moms.

Om den maskin som passerat inte kunnat användas tillkommer en etableringskostnad om 1500 kr + moms. Denna kostnad bör vara reducerad om flera fastigheter grävs in på samma ställe.
Av det som är känt är det rätt kostnad per meter och etablering. Något frågetecken gällande antal meter har förekommit, så styrelsen ber de som köpt tjänsten att vara vaksamma.

Styrelsen