Mätning kvarvarande anslutningar

Med start 22 september 07:30 kommer mätning av kvalitet på resterande anslutningar utföras. Är inte konvertern avstängd då måste en avgift tas ut för att kunna göra detta i efterhand. Berörda medlemmar kommer att informeras.

Styrelsen