Föreningen kommer påbörja fakturering

Föreningen har förhandlat med Telia gällande när första avgiften skall tas ut från. Från början avsåg Telia att kostnaden skall påbörjas från den 1 juli. Det vi nu kommit överens om är att ersättning för gruppavtalet påbörjades den 11 augusti. Första fakturan gäller till och med sista november vilket innebär 3,66 månad. 

Nät-/serviceavgift kommer att faktureras från 1 augusti.

Föreningen har visserligen inte tagit över nätet från entreprenören då det inte är slutbesiktigat och att vissa arbeten kvarstår. Därav har slutbetalning inte heller skett. Den slutliga kostnaden är därför inte heller känd varför de sista 2000 kr för anslutningar inte heller är fakturerade.

Styrelsen