Hela fibernätet ligger nere: Uppdatering 22:00

Uppdatering 22:00
Sedan kl 17 skall alla ha fått tillbaka full service. Den som inte har fått full service måste felanmäla det till Telia. Det kan ju också vara andra komponenter som gett sig. Informera också föreningen att ni har problem och att det är felanmält till Telia så kan föreningen hjälpa till och trycka på.
Styrelsen

Uppdatering 14:00
Vi rekommenderar alla som inte fått tillbaka internet att felanmäla det till Telia så att Telia och Zitius förstår omfattningen. Det kan ju också vara andra komponenter som gett sig.
Styrelsen

Uppdatering 13:30
Nätet är instabilt och funktionen kommer och går. Det är oklart varför.
Styrelsen

Uppdatering13:00
Någon gång mellan kl 12 och 13 var nätet uppe igen. Har det inte startat om hos dig så prova att starta om router och konverter.
Styrelsen

Uppdatering 11:00
Vid nattens underhållsarbete (som vi inte blivit meddelade) gjordes några felaktiga skarvningar av fibrer. Detta lilla fel har orsakat att Zitius kunder i hela västra Sverige är utan fiberkontakt.
Uppdatering så snart information finns.
Styrelsen

Den första indikationen  vi fick var 08:25 på att hela nätet verkar vara nere och vi vet inte varför. Vi har krävt svar från Telia och Zitius men kan inte göra något praktiskt för att få igång tjänsterna igen mer är att konstant försöka få svar på varför det inte fungerar och när det kan vara igång.

Styrelsen