2 viktiga datum att komma ihåg

17 november kommer arbeten i noden att färdigställas för att överlämna till föreningen. Bland annat kommer UPS (batteridrift)  att installeras, så att vi slipper den typ av avbrott i framtiden som uppstod när strömkabel grävdes av i Igelstorp. Vi kommer försöka få avbrottet att bli så lindrigt som möjligt, men samtidigt måste det bli effektivt för de som skall utföra arbetet och enkelt så att de kopplar rätt.

1 december kl. 19:00 kommer ett medlemsmöte hållas i Sventorps bygdegård. Syftet är att stämma av hur det fungerar och om det finns några kvarstående problem som föreningen inte känner till eller om någon fortfarande inte kopplat in sin utrustning. Medlem ansvarar för att hyresgäst blir informerad.

Styrelsen

Starta om utrustningen

Under eftermiddagen grävdes en kabel av i Igelstorp. Det slog då ut strömmen till halva Sventorp och då även bygdegården där fibernoden är belägen. Eftersom leverantören av utrusningen för vår fiberkommunikation (Zitius) ännu inte sett till så att utlovad batteriback-up är inkopplad så blev effekten att fiberkommunikationen slogs ut. Nätet låg nere ca en timma innan det åter började fungera.

Som en följd har många därefter inte fått igång sin konverter utan måste först starta om sin utrustning.

Styrelsen har under en månads tid försökt få till ett möte med projektledningen för Zitius men inte lyckats. I går lyftes frågan till Zitius avtalstecknare för att komma till ett avslut och normal drift med alla installationer slutförda.

Imorgon kommer även ett byggmöte med leverantören av förläggning av fiber att hållas. Även i detta fall är inte alla restpunkter slutförda och därmed inte heller slutbetalt.

Styrelsen

Uppdatering 06:00: Nätet kom igång under natten

Nätet är igång men har varit instabilt sedan det kom igång.

Meddelade från kommunikationsoperatören Zitius:
Från: support@zitius.com [mailto:support@zitius.com]
Skickat: den 13 oktober 2016 01:36
Till: fiber@sventorp.net; karl_olof.svensson@telia.com
Ämne: Driftmeddelande DL0000000005437

DriftlogId: DL0000000005437
Starttid: 2016-10-12 14:10:00
Beräknad klartid: 2016-10-12 03:00:00
Klartid: 2016-10-12 01:20:00
Logg:
2016-10-12 20:56:25  /  Info till kund  /  Erik Wikström
Trasig kabel lokaliserad och åtgärdad  hos tredjepart.
Allt uppe igen. Vi klarskriver
Mvh
Zitius NOC 
2016-10-12 20:56:25
 /  Info till kund  /  Erik Wikström
Undereleverantör kommer skicka ut fältservice för att byta optik på sin sida
Vi behöver lägga fram klartiden ytterligare då det dragit ut på tiden på grund av många inblandade aktörer, vi beklagar detta.
Ny estimering till kl 22:30
Mvh
Zitius NOC
2016-10-12 19:23:34  /  Info till kund  /  Erik Wikström
Fastighetsägare kollat kopplingspunkterna mellan Zitius och underleverantör och ej hittat något fel.
Vi har åter tagit kontakt med underleverantör för att be om ytterligare felsökning på deras sida.
Flyttar fram estimerad klartid till 20:30
2016-10-12 18:10:52  /  Info till kund  /  Erik Wikström
Underleverantör ej hittat något fel på fibern.
Vi kommer strax ha fastighetspersonal på plats som kan kontrollera kopplingen mellan oss och underleverantör.
2016-10-12 17:02:26  /  Info till kund  /  Erik Wikström
Vi väntar återkoppling från vår underleverantör, under tiden kommer vi utföra en sista åtgärd för att utesluta portfel på Zitius sida.
2016-10-12 16:00:16  /  Info till kund  /  Mark Örnehult
Uppdaterat drabbad utrustning
2016-10-12 16:00:16  /  Info till kund  /  Mark Örnehult
Uppdaterat drabbad utrustning.
2016-10-12 15:52:43  /  Info till kund  /  Stefan Sjöström
Vi fortsätter felsökning tillsammans med vår underleverantör. Vår fälttekniker på plats har uteslutit fel i vår utrustning.

DriftlogId: DL0000000005437
Starttid: 2016-10-12 14:10:00
Beräknad klartid: 2016-10-12 19:00:00
Klartid:
Logg:

2016-10-12 14:53:46  /  Info till kund  /  Stefan Sjöström
Vi har en driftstörning i Göteborg som drabbar samtliga tjänster i västra delar av Sverige. Vissa TV-tjänster kan fortfarande fungera.
Vi felsöker problemet tillsammans med vår underleverantör.

Styrelsen