Uppdatering 06:00: Nätet kom igång under natten

Nätet är igång men har varit instabilt sedan det kom igång.

Meddelade från kommunikationsoperatören Zitius:
Från: support@zitius.com [mailto:support@zitius.com]
Skickat: den 13 oktober 2016 01:36
Till: fiber@sventorp.net; karl_olof.svensson@telia.com
Ämne: Driftmeddelande DL0000000005437

DriftlogId: DL0000000005437
Starttid: 2016-10-12 14:10:00
Beräknad klartid: 2016-10-12 03:00:00
Klartid: 2016-10-12 01:20:00
Logg:
2016-10-12 20:56:25  /  Info till kund  /  Erik Wikström
Trasig kabel lokaliserad och åtgärdad  hos tredjepart.
Allt uppe igen. Vi klarskriver
Mvh
Zitius NOC 
2016-10-12 20:56:25
 /  Info till kund  /  Erik Wikström
Undereleverantör kommer skicka ut fältservice för att byta optik på sin sida
Vi behöver lägga fram klartiden ytterligare då det dragit ut på tiden på grund av många inblandade aktörer, vi beklagar detta.
Ny estimering till kl 22:30
Mvh
Zitius NOC
2016-10-12 19:23:34  /  Info till kund  /  Erik Wikström
Fastighetsägare kollat kopplingspunkterna mellan Zitius och underleverantör och ej hittat något fel.
Vi har åter tagit kontakt med underleverantör för att be om ytterligare felsökning på deras sida.
Flyttar fram estimerad klartid till 20:30
2016-10-12 18:10:52  /  Info till kund  /  Erik Wikström
Underleverantör ej hittat något fel på fibern.
Vi kommer strax ha fastighetspersonal på plats som kan kontrollera kopplingen mellan oss och underleverantör.
2016-10-12 17:02:26  /  Info till kund  /  Erik Wikström
Vi väntar återkoppling från vår underleverantör, under tiden kommer vi utföra en sista åtgärd för att utesluta portfel på Zitius sida.
2016-10-12 16:00:16  /  Info till kund  /  Mark Örnehult
Uppdaterat drabbad utrustning
2016-10-12 16:00:16  /  Info till kund  /  Mark Örnehult
Uppdaterat drabbad utrustning.
2016-10-12 15:52:43  /  Info till kund  /  Stefan Sjöström
Vi fortsätter felsökning tillsammans med vår underleverantör. Vår fälttekniker på plats har uteslutit fel i vår utrustning.

DriftlogId: DL0000000005437
Starttid: 2016-10-12 14:10:00
Beräknad klartid: 2016-10-12 19:00:00
Klartid:
Logg:

2016-10-12 14:53:46  /  Info till kund  /  Stefan Sjöström
Vi har en driftstörning i Göteborg som drabbar samtliga tjänster i västra delar av Sverige. Vissa TV-tjänster kan fortfarande fungera.
Vi felsöker problemet tillsammans med vår underleverantör.

Styrelsen