2 viktiga datum att komma ihåg

17 november kommer arbeten i noden att färdigställas för att överlämna till föreningen. Bland annat kommer UPS (batteridrift)  att installeras, så att vi slipper den typ av avbrott i framtiden som uppstod när strömkabel grävdes av i Igelstorp. Vi kommer försöka få avbrottet att bli så lindrigt som möjligt, men samtidigt måste det bli effektivt för de som skall utföra arbetet och enkelt så att de kopplar rätt.

1 december kl. 19:00 kommer ett medlemsmöte hållas i Sventorps bygdegård. Syftet är att stämma av hur det fungerar och om det finns några kvarstående problem som föreningen inte känner till eller om någon fortfarande inte kopplat in sin utrustning. Medlem ansvarar för att hyresgäst blir informerad.

Styrelsen